Puheenjohtaja bloggaa: Nuolen jäsenrakenne on nuori

2.12.2018
Mika Pietilä
#
Nuolen jäsenistä 76,5 % on alle 35-vuotiaita. Alle 45-vuotiaita jäseniä Nuolessa on vähän yli 95 %. Näissä luvuissa on mukana kaikki Nuolen jäsenet. Meillä kaikki jäsenet ovat jäseniä, olivat he opiskelijoita tai työelämässä.

Keskiviikkona 28.11.2018 Helsingin Sanomat julkaisi otsikolla ”Yhä harvempi nuori kuuluu ammattiliittoon”. Artikkeli kuvasi muun muassa nuorten alle 35-vuotiaiden jäsenten määrää ja ammattiliittojen tehtävää sekä roolia.

Kyseistä artikkelia on varmasti luettu ja analysoitu tarkkaan. Itse ammattijärjestö Nuolen puheenjohtajana ja Akavan Erityisalat ammattiliiton hallituksen jäsenenä tietysti perehdyin artikkelin sisältöön ja erityisesti esitettyihin numeroihin jäsenmääristä.

Akavalaisista ammattiliitoista Akavan Erityisalat pärjäsi tilastoissa nuorten jäsenten kohdalla mielestäni ihan hyvin. 28 % jäsenistä on alle 35-vuotiaita. Jos HS:n artikkelissa esitettyihin lukuihin olisi lisätty vielä kaikki opiskelijajäsenet olisi prosenttiluku ollut korkeampi. Akavan kaikista 609 000 jäsenestä 116 000 on opiskelijajäseniä. Akavan Erityisalojen kaikista jäsenistä lähes 6000 on opiskelijajäseniä.

Kun tarkastelin Nuolen jäsenmäärää ja ikärakennetta, niin luvut ovat ihan eri luokkaa. Kun katsotaan kaikki Nuolen jäsenet niin 76,5 % heistä on alle 35-vuotiaita. Alle 45-vuotiaita jäseniä Nuolessa on vähän yli 95 %. Näissä luvuissa on mukana kaikki Nuolen jäsenet. Meillä opiskelijoilla on pääasiallisesti samat palvelut ja edut kuin työelämässä olevilla, siksi emme erittele tässä kohtaa opiskelijajäseniä pois luvuistamme.

 

Miten ay-liikkeestä tehdään kiinnostava? 

Hesarin artikkeli otti kantaa myös ay-liikkeen kiinnostavuuteen. On totta, että ammattiliitot ja -järjestöt tunnetaan työttömyyskassojen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Sen ohella ammattiliitot ja -järjestöt kuitenkin tarjoavat paljon muuta. Työelämään suuntavalle opiskelijalle jäsenyys tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua, vaikuttaa oman alan koulutukseen sekä tutustua ja perehtyä työelämään. Työelämässä olevalle jäsenelle ammattiliitot ja -järjestöt tarjoavat osaamisen vahvistamista, uraohjausta, tukea työelämän haastavissa tilanteissa, juridista tukea työehtoihin liittyvissä ongelmissa sekä lukuisan määrän etuja ja palveluja.

Yleinen kuva ammattiliitoista ja -järjestöistä on varmasti, ainakin osittain, jäänyt jonnekin menneille vuosikymmenille. Asenteet muuttuvat hitaasti. Sen rinnalla, että ammattiliitot edustavat ja ajavat jäsentensä etuja työmarkkinoilla, niin se on ajassa kiinni oleva liike, joka tukee jäseniään monin eri tavoin, jäsenten tarpeiden mukaisesti. Ay-liikkeen on varmasti katsottava peiliin, arvioitava sen houkuttelevuutta sekä kirkastettava sen tavoitteita ja toimintaa, jotta asenteet muuttuvat.

Nuolessa olemme huomioineet nuoren ikärakenteen. Panostamme resursseja opiskelijatoimintaan. Sen rinnalla ensi vuoden toiminnassa keskitymme ja panostamme toimintaan työelämään siirtyneille jäsenille. Mikä onkaan sen parempaa jäsentoimintaa kuin tuoda yhteen työelämässä olevat jäsenet aloja opiskelevien kanssa. Nyt siis viimeistään kannattaa liittyä kasvavaan joukkoomme.

Terveisin Mika Pietilä, puheenjohtaja