Nuoli bloggaa: Työhyvinvoinnista

30.8.18
Riikka Mykrä ja Harri Liikala
#
Nuolen hallituksen jäsenet Riikka ja Harri pohtivat aina ajankohtaista, etenkin syksyn alussa usein esille nousevaa aihetta, työhyvinvointia.

Riikka:

Meillä on sopivasti kaksi eri näkökulmaa aiheeseen, sillä Harri on juuri aloittanut uudessa työpaikassa nuoriso-ohjaajana ja Riikka toimii esimiehenä nuoriso-ohjaajille.

Pohtiessani työhyvinvointia esimiehen roolista, tulee yhtenä tärkeänä näkökulmana mieleen työntekijätaidot. Jokaisella meistä on vastuu siitä, että itse antaa panoksensa hyvään työpäivään. Välillä lausahdus "tehdään töitä omalla persoonalla" menee hieman liian pitkälle, sillä oma persoona ei kuitenkaan koskaan oikeuta ohittamaan työpaikan arvoja tai yleisiä käyttäytymisnormeja.

Esimies tukee, kannustaa ja auttaa alaisiaan kehittämään itseään sekä tärkeänä osana työtään ottaa puheeksi työyhteisöjen haasteita. Haasteiden tulee kuitenkin tulla ensin esimiehen tietoon. Tässä on suomalaisessa työkulttuurissa usein kehittämisen paikka. Aletaan pikkuhiljaa pitää normina sitä, että yksi töksäyttelee, toinen paikkaa kolmannen unohtuneita tehtäviä ja neljäs on suurella sydämellä "oma persoonansa "eikä ole kiinnostunut siitä mitä muut ajattelevat hänestä. Usein esimiehellä on johdettavanaan useita tiimejä, eikä hän ole näkemässä tiimien arkea päivittäin ja tämän takia toimiva sisäinen viestintä on avainasemassa.

Minun toiveeni on, että ottakaa työpaikkanne arvot tosissaan ja antakaa palautetta työkaverille tai esimiehelle, jos niissä ei pysytä. Harri sai uudessa työpaikassaan heti positiivisen kokemuksen työhyvinvoinnista välittämisestä, josta hän kertoo ajatuksiaan.

Harri:

Työpaikan vaihdos ja uusi kaupunki jännittävät aina. Ensimmäisenä ajattelin millainen työyhteisö mahtaa olla ja mitä uudella työnantajalla on tarjota. Yllätyin positiivisesti, kun esihenkilöni puhui “tiimisopimuksesta” Tiimisopimus tarkoittaa työyhteisön sääntöjä ja arvoja, joihin työyhteisö sitoutuu ja joiden onnistumista ilmeisesti seurataan kuukausittain tiimipalavereissa.

Olin positiivisesti yllättynyt tiimisopimuksesta. Edellisissä työpaikassani puhuttiin säännöistä nuorille, miten heidän tulee käyttäytyä ja toimia. Työpaikan ja työyhteisön säännöistä ja arvoista harvoin puhuttiin.

Riikka haluaisi, että työntekijät ja esimiehet ottaisivat työpaikan arvot tosissaan. Näen itse sanan arvo kauniina. Arvot ovat meille asioita, joita vaalimme ja koemme tärkeitä. Pidämme niitä arvossa. Kun jokin asia on tärkeä ja arvokas, on sen eteen valmis tekemään työtä ja seisomaan arvojensa takana.

Työntekijällä on vastuu ja velvollisuus seistä yhteisesti sovittujen arvojen takana. Jotta arvot eivät olisi vain kauniita sanoja ja lauseita, tulee arvojen eteen tehdä työtä työpaikalla. Työntekijällä tulee olla valmius tarkastella omaa toimintaansa ja sen heijastumia työyhteisöön. Esimerkiksi työpaikan kahvihuoneessa työyhteisö voi sortua pahantahtoiseen juoruiluun. Juoruili voi koskea työkaveria, esimiestä  tai työpaikan organisaatiota. Sen sijaan, että menisit mukaan juoruiluun voit olla rohkea työkaveri ja todeta “ Juoruilu ei ole hyvää työkulttuuria. Pahan sanan sijasta voisitko sanoa jotain kaunista tai eteenpäin vievää”. Esimerkiksi juoruilun lopettaminen ja puuttuminen on työntekijältä rohkeutta työpaikan arvojen eteen. Hyvän työyhteisön ja työhyvinvoinnin eteen jokaisen työntekijän tulee tehdä työtä joka päivä.

Ole siis valmis arvioimaan omaa toimintaasi työkaverina ja alaisena. Sitoudu työyhteisön arvoihin ja tee niiden eteen työtä. Se on velvollisuutesi työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen.

Millä asenteella sinä menet huomenna töihin?