Puheenjohtaja bloggaa: Yhdenvertaisuus on jokapäiväinen asia

30.6.2018
Mika Pietilä
#
Pride-kuukauden aikana olen usein pohtinut miten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa työelämässä.

Kesä on Pride-tapahtumien aikaa. Presidentti Bill Clinton on aikanaan julistanut kesäkuun Pride-kuukaudeksi. Suomessakin Pride-tapahtumia on tälle kesälle useita, muun muassa tänään Pride-kulkue valtaa Helsingin keskustan. Pride on maailmanlaajuinen liike ja filosofia, joka puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien ja etujen puolesta tehtyä työtä. Kysymys on siis ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta.

Pride-kuukauden aikana olen usein pohtinut miten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa työelämässä. Teemakuukausi on ainakin tänä vuonna saanut useat yritykset, virastot ja laitokset nostamaan Pride-lipun salkoon ja liputtamaan asian puolesta. Hienoa! 

Miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuus toteutuu työelämän arjessa? 2016 julkaistu selvitys (www.weallfinland.fi) sukupuolen moninaisuudesta työelämässä mukaan merkittävä osa (40%) vastaajista ei ollut kokenut minkäänlaista syrjintää. Toisaalta selvitys nostaa esille, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat edelleen karkeaakin syrjintää työelämässä. Nuo syrjintäkokemukset olivat yleisempia pienillä paikkakunnilla ja Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ei ole siis riittävää, että työpaikalla on ohjeet tasa-arvoisesta kohtelusta, tasa-arvosuunnitelma tai yhdenvertaisuus-ohjelma elleivät ne näy ja toteudu arjen työssä, ja ole osa koko työyhteisön toimintaa. Asioista on hyvä ottaa selvää. Työyhteisössä on tärkeää myös kohdata ihmiset ilman olettamuksia.

Pride-tapahtumia tarvitaan edelleen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien ja etujen puolesta on edelleen tehtävä työtä. Toivottavasti tuo työ on jokapäiväistä, ei vain muutaman päivän ajan kestävä Pride-liputus tai yrityksen logo puettuna prideväreihin. Nuolessa yksi strateginen painopiste on hyvän työelämän edistäminen. Tässä yhteydessä tuota tavoitetta on hyvä tarkastella vähemmistöjen näkökulmasta ja miettiä mitä me sen eteen voimme tehdä.

Hyvää ja lämmintä kesää.

Mika Pietilä, puheenjohtaja

Nuoli-pride-Twitter.png