Nuoli bloggaa: Yhteisöllistä tapahtumaa rakentamassa - koulutus Helsingissä 28.4.2018

30.5.2018
Julia Laine
#
Nuolen opiskelijatoimikunnan Julia osallistui huhtikuussa HUMAKOn opinnäytetyönä järjestettyyn koulutukseen yhteisöllisen tapahtuman järjestämisestä ja kertoo nyt ajatuksiaan päivästä.

Moikka!

Nuoli ry:n opiskelijatoimikunnan Turun kampusvastaava Julia täällä kirjoittelee. Sain mahdollisuuden osallistua HUMAKOn “Yhteisöllistä tapahtumaa rakentamassa” - koulutukseen Helsingissä 28.4.2018. Tapahtumakoulutus oli Theo Tyrväisen opinnäytetyön produkti. Nuoli oli myös mukana mahdollistamassa koulutuspäivän toteutumista.

Koulutuksessa pohdimme muun muassa yhteisöllisyyttä ja sitä, miten sen tulisi näkyä tapahtumassa. Käsittelimme myös sitä, miten tapahtumaan osallistujat voivat kokea olevansa osana opiskelijajärjestöä. Paikalla oli opiskelijoita eri kampuksilta, ja päivä oli todella mielenkiintoinen! Mielipiteiden jakaminen ja tapahtumien suunnittelu olivat molemmat erittäin mieltä avartavia kokemuksia.

Koulutukseen osallistuivat pääasiassa Humakon eri kampusten paikakallisjaostojen jäseniä, sillä heille tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen ovat yleisiä tehtäviä. Moni sanoi saaneensa koulutuspäivästä paljon irti, ja ideoineen päivän aikana paljon uusia juttuja.

Koulutuspäivästä pidin itse henkilökohtaisesti erityisen paljon. Päivään sisältyi monta erilaista osallistujia osallistavaa metodia, joiden avulla saatiin aikaan todella hedelmällisiä keskusteluja yhteisöllisyydestä ja sen tärkeydestä tapahtumaa kehitettäessä. Keskustelujen sisältöjä ja argumentteja tulen varmasti yhteisöpedagogina käyttämään tulevaisuudessakin ja ennen kaikkea niitä tapoja, joilla nämä keskustelut saatiin aikaiseksi. Olen kiitollinen siitä, että pääsin kokemaan koulutuksen, sillä mielestäni se oli mielenkiintoinen ja mukaani tarttui monta tärkeää asiaa, joita voin hyödyntää urani tulevaisuudessa.

koulutus.jpeg