Akavan Erityisalat ja NUOLI: Yhteisöpedagogin tutkinto soveltuu hyvin moniin sosiaalihuollon tehtäviin

24.10.2019
Nuoli
#
- Yhteisöpedagogin tutkinnon suorittaneita ei saa rajata pois sellaisista sosiaalihuollon, esimerkiksi lastensuojelun tehtävistä, joissa nimenomaan voidaan hyödyntää yhteisöpedagogien erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä, sanoo Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry:n (NUOLI) puheenjohtaja Mika Pietilä.

Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry:n yhteisöpedagogijäsenet ovat olleet huolissaan ammattijärjestö Talentian sosiaalihuollon tehtävänimikkeitä koskevasta esityksestä. Esityksen pelätään rajaavan yhteisöpedagogin koulutuksen saaneet monista sellaisista sosiaalihuollon tehtävistä, joihin koulutus soveltuu erinomaisesti. Talentia esittää, että laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävänimikkeet yhtenäistetään virka- ja työehtosopimusten palkkausmääräyksissä ja käytännön työelämässä vastaamaan sosiaalihuollon ammattihenkilölakia. Tällaisia laillistettuja tehtävänimikkeitä ovat tällä hetkellä sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. 

 – Käytännössä esitys saattaisi johtaa siihen, että myös sellaisissa työtehtävissä, jotka soveltuisivat erityisesti yhteisöpedagogeille, työnantajat käyttäisivät rekrytointinimikkeinä vain laillistettuja, kuten sosionomi-nimikettä, Nuolen puheenjohtaja Mika Pietilä sanoo.

 – Jäsenemme ovat huolissaan siitä, kuinka Talentian esitys vaikuttaisi yhteisöpedagogien työllistymiseen sosiaalihuollon kentälle. Kentältä tulleiden viestien mukaan työllistyminen on jo nyt hankaloitunut, koska työnantajat eivät tunne yhteisöpedagogien tutkinnon sisältöä eivätkä tiedä, kuinka sosiaalihuollon ammattihenkilölakia tulisi eri tilanteissa tulkita. Pelkäämme, että Talentian esitys sulkisi nuorisotyön ja -kasvatuksen ammattilaiset ulos ja ”pakottaisi” yhteisöpedagogit opiskelemaan toisen, esimerkiksi sosionomi-tutkinnon, toteaa Nuolen puheenjohtaja Mika Pietilä.

 

Moniammatillista yhteistyötä ja työotetta tarvitaan 

Yhteisöpedagogin tutkinto soveltuu moniin sosiaalihuollon tehtäviin, jotka ovat vaativaa ihmissuhde- ja vuorovaikutustyötä. Yhteisöpedagogikoulutuksen ytimessä ovat sosiaalinen vahvistaminen ja toimijuuden tukeminen, ohjaamistaidot, osallistamistaidot, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä moniammatillinen yhteistyö.

Yhteisöpedagogeja työskentelee tällä hetkellä paljon sosiaalihuollon tehtävissä. On tehtäviä, joissa säädettynä kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys ja näissä yhteisöpedagogi ei ole kelpoinen toimimaan. Kuitenkin sosiaalihuoltoon sijoittuu runsaasti muita tehtäviä, joissa työnantajalla nyt on mahdollisuus määritellä tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

– Sosiaalialan ja -työn lähtökohdat ovat pitkälle korjaavissa toimenpiteissä. Yhteisöpedagogien koulutuksessa korostetaan ennakoivaa otetta, ennaltaehkäisyä sekä nuoren kasvun tukemista. Tämä on se vahvuus, jonka yhteisöpedagogit tuovat sosiaalialalle. Yhteisöpedagogien osaamiselle on kysyntää sosiaalihuollon tehtävissä, heitä työskentelee paljon esimerkiksi lastensuojelussa, Mika Pietilä muistuttaa.

– Sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ratkaistaessa korostetaan monialaista yhteistyötä ja moniammatillisuutta asiakaskohtaamisessa. Sosiaalihuollon kentällä on tilaa ja tarvetta erilaisille asiantuntijuuksille. Eri koulutuksista tulee erilaista osaamista ja valmiuksia, joista hyötyy koko kenttä. Jo tällä hetkellä osa yhteisöpedagogeista kokee työllistymisen sosiaalihuollon tehtäviin haastavaksi. Tätä ei ole syytä hankaloittaa entisestään.

Myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran vuonna 2017 antaman lausunnon mukaan yhteisöpedagogin koulutuksen omaavat voivat työskennellä monenlaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä. Tiettyjä sosiaalihuollon tehtäviä ja toimenpiteitä lukuun ottamatta lainsäädäntö asettaa vain vähän tiukkoja koulutuksellisia rajoituksia sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle.

 

Lisätietoja:

Mika Pietilä, puheenjohtaja
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
mika.pietila(at)ouka.fi
p. 050 370 7297

Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, kuntasektori
Akavan Erityisalat
jaakko.korpisaari(at)akavanerityisalat.fi

Amalia Poutanen, neuvottelupäällikkö, yksityissektori
Akavan Erityisalat
amalia.poutanen(at)akavanerityisalat.fi