Ammattiliitot: Liikunnan AMK-tutkinnon nimeksi liikuntapedagogi

23.10.2014
Nuoli ry
​Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat esittävät opetus- ja kulttuuriministeriölle liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamista liikuntapedagogi (AMK) -nimiseksi. Nykyinen tutkintonimike on liikunnanohjaaja (AMK), joka mielletään työmarkkinoilla virheellisesti ”suorittavan tason koulutukseksi”, vaikka kyseessä on korkeakoulututkinto.

Tämä aiheutuu siitä, että liikunnanohjaaja kuuluu ammattinimikkeenä suorittavan tason ammattitehtäviin. Suorittavalle tasolle on tarkoitus kouluttaa ammattiopistoissa eikä suinkaan korkeakouluissa. Liitot esittävätkin, että tutkintonimike vaihdetaan, kun asetusta ammattikorkeakouluista vuodenvaihteessa uudistetaan.

– Tällä hetkellä työnantajat eivät hahmota, että liikunnan alalta ammattikorkeakoulusta valmistuvalla on korkeakoulututkinto ja valmiudet vaativiin ammattitehtäviin sekä asiantuntija- ja johtotehtäviin. Tämä haittaa alalta valmistuneiden työllistymistä oikealle asematasolle. Erityisesti opiskelijat kokevat tilanteen hyvin epäoikeudenmukaiseksi. Suorittavan tason ammattitehtäviin viittaava tutkintonimike tekee hallaa myös ammattikorkeakouluille, joiden tehtävänä on lain mukaan kouluttaa ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, sanoo toiminnanjohtaja Petteri Piirainen Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:stä.

– Liikunnanohjaaja mielletään työmarkkinoilla suorittavan tason ammattinimikkeeksi myös siksi, että rinnakkaisella nuorisoalalla nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkintoon valmistutaan ammattiopistosta.

Piiraisen mukaan työmarkkinoilla syntynyt virheellinen käsitys eri tutkintotasojen antamista tasapäisistä kompetenssivalmiuksista näkyy jo työehtosopimusten kirjauksissa.

– Olemme pettyneitä uusiin kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen palkkahinnoitteluliitteen kirjauksiin, joiden mukaan liikunnanohjaajan AMK-tutkinnon katsotaan pätevöittävän samoihin tehtäviin kuin alan alemmat tutkintoasteet. Hinnoittelu-uudistuksessa alempi korkeakoulututkinto on kirjattu yhdeksi suorittavan tason pätevyysvaatimukseksi, ammatillisen perustutkinnon rinnalle. Ratkaisu osoittaa työmarkkinoilla vallitsevan virheellisen mielikuvan siitä, että suorittavan tason tehtäviin koulutettaisiin sekä korkeakouluista että ammatillisista oppilaitoksista. Tämä ei voi olla peruskoulun jälkeisen kaksiportaisen koulutusjärjestelmän tarkoitus.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n kyselyn mukaan 89 prosenttia alan opiskelijoista halusi muuttaa tutkintonimikkeen. Kyselyn perusteella opiskelijoille mieluisin nimike oli liikuntapedagogi (AMK), joka sai 57 prosentin kannatuksen.

Akavan Erityisalojen ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n mukaan liikuntapedagogi (AMK) kuvastaa hyvin tarkoitusta sijoittua vaativampiin ammatti- ja asiantuntijatehtäviin valmennuksen, liikuntakasvatuksen, terveysliikunnan (aikuiskasvatuksen) ja koulutuksen pariin. Terveyttä ja hyvinvointia tukeva pedagoginen tarkoitus on edelleen olemassa myös hallinnontason tehtävissä, liikunta- ja urheilutoimintaa suunniteltaessa.

Uusi ammattikorkeakoululaki astuu voimaan vuoden 2015 alussa. Lain myötä muutetaan myös valtioneuvoston asetusta ammattikorkeakouluista. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin ammattikorkeakoulujen tutkinnoista ja niiden perusteista, ja se pitää sisällään myös tutkintonimikkeisiin liittyvät säädökset.

– Uudistuksen yhteydessä liikunta-alan nimike tulee vihdoin saattaa muiden amk-nimikkeiden kanssa samalle tasolle, ammattiliitot vaativat.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Petteri Piirainen, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry, puh. 045 894 5757, toimisto@nuoli.info

*********

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö

puh. 0201 235 349, 040 525 8582

anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi

Linkit:

Liitteet