Nuolen opiskelijatoimikunta: Asumistukimuutos on epäoikeudenmukainen

2.10.2017
Nuolen opiskelijatoimikunta
#
Opiskelijoiden asumistuen muutos aiheuttaa eriarvoisuutta. Nuolen opiskelijatoimikunta ei hyväksy kaikkia muutoksia opiskelijoiden asumistukeen liittyen.

Opiskelijat siirtyivät elokuun alussa yleisen asumistuen piiriin. Muutoksen myötä tuen ehdot muuttuivat. Osaa opiskelijoista kyseinen päätös hyödyttää, kun taas toisien opiskelijoiden kohdalla käy leikkuri. Puolisonsa tai kaverien kanssa asuville opiskelijoille muutokset aiheuttavat taloudellisia huolia. Pahimpaan loukkuun Nuolen opiskelijatoimikunnan mukaan jäävät puolisonsa kanssa asuvat opiskelijat.

“Muutos asumistuessa asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Muutos ei kohtele opiskelijoita yhdenvertaisesti. Muutos aiheuttaa opiskelijoiden keskuudessa ahdistusta", kertoo Liisa Muhonen, joka toimii Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana.

"Jos puolisosi käy töissä ja itse opiskelet ammattiin töitä saadaksesi, on puolisosi uusien ehtojen mukaan opiskelujesi aikainen elättäjä", jatkaa Liisa Muhonen.

Nuolen opiskelijatoimikunta korostaa, että oma talous on tätä päivää, myös avioliitossa. Nuolen opiskelijatoimikunnan mielestä jokaisella on oikeus omaan talouteen. Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset lähtökohdat opiskeluun ja mahdollisuus tehdä elämäänsä liittyviä valintoja ilman, että joutuu taloudelliseen ahdinkoon. Suomi tarvitsee kilpailukykyistä työvoimaa, jota valmistuu muun muassa korkeakouluista. Opiskelijoille on annettava mahdollisuus täysipainoiseen opiskeluun. Ei voida ajatella, että kaikki opiskelijat tekevät työtä opiskelun ohessa saadakseen rahat riittämään. Varsinkaan, kun opiskelujen aikainen työnteko on rajattu todella tiukasti tulorajaan.

Nuolen opiskelijatoimikunta vaatii uuteen asumistukipäätökseen sisällytettävän ainakin portaikkoa, jonka avulla jokaista päätöstä voidaan katsoa yksilöllisesti.Sellaisenaan päätös tulee vaikuttamaan suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin sekä mahdollisuuteen opiskella tasa-arvoisesta lähtökohdasta katsottuna.

Liisa Muhonen
Nuolen opiskelijatoimikunta, puheenjohtaja