Nuolen opiskelijatoimikunta: Jääkö ammattitaito toissijaiseksi työnhaussa?

8.3.2017
Nuoli ry
#
Työskentely nuoriso- ja liikunta-aloilla ei ole pelkkää chillailua, vaan vaatii vahvaa teoriapohjaa ja menetelmien tuntemista, kirjoittaa Nuolen opiskelijatoimikunta kannanotossaan. Opiskelijat ovat huolissaan siitä, että työnantajat asettavat korkeakoulutetut ja ammattikoulutetut samalle viivalle työnhakutilanteessa, vaikka korkeakoulututkinto antaa perustutkintoa paremmat valmiudet toimia vaativimmissa ammatti- ja asiantuntijatehtävissä.

Me nuoriso- ja liikunta-aloja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat koemme, että korkeakoulutetut jäävät rekrytoinneissa toissijaisiksi.

Nuoriso- ja liikunta-alan ammattilaiseksi valmistuminen vaatii aloja opiskelevilta koulutusohjelmien mukaisten teoriapohjien ja menetelmien tuntemista. Työskentely nuoriso- ja liikunta-aloilla ei ole pelkkää chillailua. Tehtäviä yhdistetään säästöjen toivossa. Opintoihin kuuluvissa työharjoittelussa samaa työtä tekee korkeakoulutettu, että ammattitutkinnon suorittanut. Vasta aloille aikovat tekevät työtä myös ilman ammattilaisen ohjausta. Myös nuoriso- ja liikunta-aloilla tehtävät tulee erottaa selkeästi osaamisen ja työtehtävien vaativuuden perustein, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa lähi- ja sairaanhoitajan tehtävät.

Jokaisella työllä on tavoite. Nuoriso- sekä liikunta-aloilla työ on ihmisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kohtaamista. Nuorisoalalla työtä tehdään nuorten ehdoilla, liikunta-alalla työ saattaa näyttää ulkopuolisen silmin pelkältä huvilta. Perinpohjainen tarkoitus ei kuitenkaan ole vain hauskanpito. Työssä onnistuminen vaatii luottamusta ja kohderyhmän tuntemista. Luottamus syntyy yhdessä tekemisestä, toistensa kunnioittamisesta ja saavutuksista. Ei riitä, että osaa ohjata ryhmää liikkumaan. Ei riitä, että istuu nuorisotilan sohvalla vahtimassa. Alojen ammattilaisen tulee osata ohjata ja neuvoa kohderyhmäänsä elämänhallinnassa. Pitää huomioida ryhmä ja kokonaisuus sekä toiminnan vaikutukset. Tulee osata puuttua myös epäkohtiin. Koulutuksella on tärkeä merkitys näiden kokonaisuuksien hallinnassa. Laajempi tietoperusta luo eron korkeakoulutettujen ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden välille. Eri tutkinnot antavat eritasoisen osaamisen ja tietoperustan tehdä työtä nuoriso- ja liikunta-aloilla. Aloja opiskelevina olemme huolissamme kehityksestä, jossa tingitään ammattitaidosta, kun kyseessä on nuoret tai ihmisen hyvinvointi.

Haastamme tällä kannanotolla työnantajat pohtimaan palkkaamisen perusteita. Nuoriso- ja liikunta-alat tarvitsevat vahvan pohjan erilaista osaamista pysyäkseen yhteiskunnallisen kehityksen vaatimalla tasolla. Työn kehitysaallot vaativat tänä päivänä työntekijältä osaamista työssään sekä kykyä vastata työn muutoksiin. Jatkuva oppiminen on nuoriso- ja liikunta-aloilla ehdotonta. Työelämän tulee määritellä työntehtävien vaativuustasoja myös yhteiskunnallisten muutosten silmin. Tulevaisuudessa tarvitaan vahvempia osaajia nuoriso- ja liikunta-aloilla. Yhteiskunnalla ei ole varaa tinkiä ennaltaehkäisevässä työssä työntekijöiden ammattitaidosta.


Lisätietoja:

Liisa Muhonen, liisa.muhonen@nuoli.info
puheenjohtaja

Opiskelijatoimikunta / Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry