Kannanotto: Nuorisotyö ammattilehtenä vahvistaa professiota

17.11.2017
Nuoli
#
Nuoli - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry kannustaa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:tä laajaan keskusteluun Nuorisotyö-lehden tulevaisuudesta. Allianssin on syytä käynnistää koko nuorisoalaa laajemmin osallistava keskustelu ammattilehden jatkosta sekä julkaisukanavista.

Allianssin tavoite on toimia nuorisotyötä valtakunnallisesti kokoavana toimijana. Ammattilehden lakkauttamispäätös toimii tässä tapauksessa kuitenkin nuorisoalaa, sen professiota ja sen yhteistyötä vahingoittavana tekona.

Nuorisoalaa on viime aikoina puhututtanut Nuorisotyö-lehden lakkauttamispäätös. Päätöksen jälkeen käynnistyi laaja keskustelu lehden lopettamisesta. Kyseenalaistajien ja kritisoijien joukko on näyttäytynyt keskustelussa vahvana.

Ammattiliittona Nuolen tehtäviä ovat muun muassa edistää nuorisotyön ammattimaistumista sekä alan tunnettuutta. Ammattiliiton näkökulmasta ammattilehti on yksi profession näkyvä merkki. Näin on myös Nuorisotyö-lehden kohdalla. Ammattilehtenä Nuorisotyö on nostanut esille nuorisotyön muotoja, menetelmiä, ammattilaisia, vapaaehtoisia, kokemuksia ja kohderyhmää.

Nuorisotyö-lehden merkitystä ei tule väheksyä nuorisotyön ammattimaisuuden kehityksen osatekijänä. Lehden merkitys alasta viestijänä muiden ammattiryhmien suuntaan on suuri. Nuorisotyö-lehti on auttanut ymmärtämään mitä on nuorisotyö on ja mitä on sen asiantuntijuus suhteessa muihin lähellä oleviin ammattikuntiin.

Nuorisotyö-lehden lopettamista on perusteltu printtilehden rajallisella saavutettavuudella. Näin varmasti onkin. Digitalisaation keskellä monikanavaisuus tukee lehden sisältöjen leviämistä eri kanavissa. On tärkeää, että lukijat saavat tehdä päätöksen mitä kanavia käyttävät.

Nuoli - Allianssin jäsenjärjestönä - on huolissaan Nuorisotyö-lehden lopettamispäätöksen aiheuttamista seurauksista. Toimialalta puuttuva yhteinen ammattilehti ei edistä yhteenkuuluvuutta, yhtenäisyyttä tai ammattimaistumista. Kannustamme Allianssin hallitusta ottamaan askeleen takaisin ja aloittamaan Nuorisotyö-lehden tulevaisuudesta laajan keskustelun yhdessä nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuoli - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö. Edistämme toiminnallamme alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattien profiilia. Toiminnalla vaikutamme jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin, niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Mika Pietilä, mika.pietila@nuoli.info, p. 050 370 7297