Työelämässä Elina Törmikosken kanssa

17.8.2018
Elina Törmikoski
#
Elina Törmikoski on työskennellyt työuransa aikana pääosin haastavassa elämäntilanteessa olevien, tukea tarvitsevien nuorten parissa. Tässä työssä hän kokee myös olevansa omimmillaan. Lisäksi hän on ikuinen opiskelija - aina on jotakin uutta opittavaa.

Nimi: Elina Törmikoski
Paikkakunta: Oulainen
Työnimike: Ohjaaja
Työpaikka: Coronaria Sähäkkä oy/Oulaisten yksikkö

Opintopolku:

Olen valmistunut yhteisöpedagogiksi vuonna 2003, tätä ennen olin ylioppilas. Valmistumisen jälkeen olen opiskellut työnohessa monenlaista; päihdetyön ammattitutkinnon, avoimessa yliopistossa erityispedagogiikan perusopinnot, sosiaalityön perusopinnot ja nyt menossa sosiaalityön aineopinnot. Tähtään yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Lisäksi olen suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja monia lyhyempiä kursseja. Olen ikuinen opiskelija, aina on jotain mitä haluaa oppia!

Työuran kehitys:

Olen tuntenut aina olevani omimillani työskennellessäni erityistä tukea vaativien nuorten kanssa. Olen kuitenkin hakenut työkokemusta useammalta puolelta nuorisotyöstä. Aloitin valmistumisen jälkeen ohjaajan lastensuojeluyksikössä, tämän jälkeen menin projektityöntekijäksi ehkäisevää päihdetyötä tekevään projektiin, työhön kuului myös nuorten tukemista keskustelujen ja tapaamisen kautta.

Äitiysloman jälkeen kokeilin koulunkäyntiavustajan työtä ja toisen äitiysloman jälkeen olin hetken 4h-toiminnanjohtajana. Tämän jälkeen päädyin seinättömään työpajaan yksilövalmentajaksi kohtaamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Kolmannen pitemmän vanhempainvapaan jälkeen päätin vaihtaa kunnalliselta yksityiselle ja päädyin Coronaria Sähäkän Oulaisten yksikköön ohjaajaksi. Olemme lastensuojeluyksikkö, joka on spesifioitunut 15-17-vuotiaisiin psyykkisesti oireileviin nuoriin. Nyt olen opintovapaalla hetken ja palaan takaisin työhön, joka on vienyt sydämen.

Nykyisen työn kuvaus:

Olemme lastensuojeluyksikkö, joka on erikoistunut 15-17-vuotiaisiin psyykkisesti oireileviin nuoriin. Toimintatapa perustuu Kuntotuspalvelut Sähäkkä oy (myytiin huhtikuussa 2018 Coronarialle) 10 vuoden aikana kehittämään tapaan tehdä mielenterveyskuntoutusta nuorten aikuisten parissa. Kuntoutus on toiminnallista, perustuu käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja sitä rytmittää tavanomainen arki, josta nuori ottaa vastuuta pikkuhiljaa kuntoutuksen edetessä.

Meillä toimii moniammatillinen tiimi. Tiimissä on itseni lisäksi sosionomi (yksikkömme koulunkäynnin tukevasta toiminnasta vastaava), toimintaterapeutti (yksikön johtaja), psykiatrinen sairaanhoitaja, neljä mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajaa (joista kaksi toimii yöohjaajina) sekä nuorisopsykiatri 1 krt/kk. Tukityöntekijänä on keittiö- ja siivoustoiminnasta vastaava työntekijä. Kaikilla työntekijöillä on pitkä kokemus vaativien nuorten kanssa työskentelystä tai psykiatrisesta hoitotyöstä. Tiimimme vahvistuu syksyn aikana erityistyöntekijällä ja pihaamme rakennetulla toisella yksiköllä, johon tulee oma tiiminsä.

Jokainen nuori tulee ALKAVA-arviointijaksolle, joka kestää kolme kuukautta, yleensä he tulevat avohuollon sijoituksena, joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön nuoren perheen kanssa. Tuona aikana nuoren toimintaa ja motivaatiota kuntoutusta kohtaan arvioidaan havainnoilla arjessa, toimintaterapeutin tekemällä toimintakyvynarviolla, psykiatrin arviolla ja omaohjaustyöllä. Nuori käy koko ajan koulua itselle soveltuvalla tavalla joko yksikön koulunkäynnistä vastaavan ohjaajan tuella tai Oulaisten kaupungin kouluissa. ALKAVA-jakson jälkeen nuoren on mahdollista jatkaa yksikössä, jos se nuoren kuntoutuspalaverissa katsotaan tarpeelliseksi myös nuoren sosiaalityöntekijän puolelta. ALKAVA-jaksosta nuorelle annetaan kokonaistilanteen huomioiva arvio ja jatkosuositukset. Meillä on myös mahdollisuus ottaa vastaan kriisisijoituksia, joissa työ on lähinnä arjen vakauttamista eikä arviointia.  

Työhöni kuuluu tiimissä toimiminen, omaohjaajana toimiminen, verkostotyö nuorten sosiaalityöntekijöiden kanssa, tiivis yhteistyö nuorten perheiden kanssa ja päivittäiseen toimintaan osallistuminen. Työ on kaksivuorotyötä, mutta nautin siitä todella paljon. Päivät ovat välillä vauhdikkaita, stressaavia, mutta antoisia myös. Työ vaatii ongelmanratkaisutaitoja, kärsivällisyyttä, taitoa toimia nopeasti vaativissa tilanteissa, tiimityötaitoja ja huumorintajua.

Työ on vaativaa ja vaatii työntekijältä vahvan ammattitaidon, en suosittele tällaisessa yksikössä työskentelyä vastavalmistuneelle. Harvemmin toki ilman työkokemusta palkataan tällaiseen paikkaan. Työntekijällä pitää olla omat asiat ns. kunnossa, että voi psyykkisesti oireilevia nuoria ohjata ja tukea. Vapaa-aikana kannattaa tehdä jotain mistä saa voimia, niitä arjessa tarvitsee. Tämä työ vie sydämen, jos joku. Onnistumiset on mahtava nähdä ja tietää, että on nuorta tuettu löytämään niitä voimavaroja, että oman oireilunsa kanssa pärjää kotona.

Motto/iskulause työelämään:

Carpe diem! Tartu hetkeen, sitä olen itse noudattanut ja päässyt mukaan upeisiin juttuihin!