Työelämässä Juuli Nakarin kanssa

11.5.2018
Juuli Nakari
#
Juuli Nakari tiesi jo hyvissä ajoin, että hänestä tulee nuorisotyöntekijä. Taustalla on monipuolisia töitä ja tämänhetkinen työnkuva tapahtuu moniammatillisessa työyhteisössä Loisto setlementti ry:ssä.

Nimi: Juuli Nakari
Paikkakunta: Helsinki
Työnimike: Digitaalisen nuorisotyön koordinaattori
Työpaikka: Loisto setlementti ry

Opintopolku:

Päätin jo yläkoulun alkumetreillä, että minusta tulee nuorisotyöntekijä. Oli siis helppo ja selkeä valinta hakeutua opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Valmistuin tuohon ammattiin keväällä 2008. Myöhemmin halusin päästä syventämään osaamistani ja hakeuduin opiskelemaan monimuoto-opintoihin Humanistiseen Ammattikorkeakouluun, johon pääsin sisään toisella yrittämällä. Valmistun yhteisöpedagogiksi tänä keväänä ja koko opintoni olen tehnyt täysiaikaisen työn rinnalla.

Työuran kehitys:

Kiinnostuin lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä varhain ja aloin tehdä valintoja niin, että se hyödyttäisi minua kouluun hakeutumisessa. Vielä alaikäisenä toimin kerhonohjaajana sekä isosena Enon seurakunnan leireillä ja retkillä. Yhden kesän toimin uimakoulun apuopena Enon kunnan alaisuudessa. Nuoriso-ohjaajaa opintojeni alettua jatkoin kerhon ohjausta Joensuun kaupungilla Sinkkolan asukas- ja nuorisotilalla, jossa olin myös kesätöissä sekä täysi-ikäiseksi päästyäni nuoriso-ohjaajan sijaisena lyhyempiä pätkiä. Valmistuttuani työllistyin nopeasti osa-aikaiseksi nuoriso-ohjaajaksi Heinävaaran nuorisotilalle. Vuonna 2010 sain mielettömän mahdollisuuden muuttaa Helsinkiin. En epäröinyt tilaisuuteen tarttumista ja lähdin etsimään pääkaupunkiseudulta töitä. Minut valittiinkin nuorisonohjaajan sijaisuuteen Juvanpuiston nuorisotilalle Pohjois-Espooseen.

Noin kolmen vuoden jälkeen aloin kaipaamaan uusia haasteita ja pääsin töihin Kauklahden nuorisotilalle, joka on pienryhmäpainotteinen. Halu kehittyä ja saada uudenlaista kokemusta kasvoi ja hankin itselleni erilaisia menetelmäoppeja ja toimin muutenkin aktiivisena nuorisopalveluiden yhteisissä työryhmissä ja foorumeissa. Kesällä 2015 sisäiseen hakuun tuli nuorisonohjaajan sijaisuus Nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOxiin, johon minut lopulta valittiin. Työ siellä oli nuorisotilatyöhön verrattaessa hyvin erilaista ja ajoittain jopa vaativaa. Tuon kokemuksen aikana pääsin kehittämään taitojani muun muassa esiintymisessä, monialaisessa yhteistyössä ja nuorten verkkokohtaamisessa. Vuosi sitten tapahtuneen organisaatiouudistuksen seurauksena yESBOxin toiminta lakkautettiin ja tiedossa olisi ollut siirto takaisin nuorisotilalle. Koin, ettei minulla ole sinne enää annettavaa vaan haluaisin toimia enenevissä määrin kehittämistehtävissä. Hain töitä aktiivisesti viime kevään ajan pääsääntöisesti järjestöjen erilaisiin projekteissa ja hankkeissa avoinna oleviin tehtäviin. Minut valittiin ohjaajaksi Espooseen avattuun me-taloon, jossa ehdin työskennellä parin kuukauden ajan ennen, kun pääsin unelmatyöhöni Digitaalisen nuorisotyön koordinaattoriksi Loisto setlementti ry:hyn.

Kaiken kaikkiaan olen pitänyt etunani rohkeuttani tehdä asioita unelmieni eteen ja hypätä kohti tuntematonta. Olen kouluttanut itseäni koko ajan erilaisiin nuorisotyöllisiin menetelmiin, pysynyt aktiivisena ja näyttänyt mihin kaikkeen minusta on.

Nykyisen työn kuvaus:

Toimin nyt Loisto setlementti ry:ssä Digitaalisen nuorisotyön koordinaattorina. Loisto setlementti on itsenäinen setlementtijärjestö, jossa tehdään sosiaalista nuorisotyötä pk-seudulla. Loisto setlementissä haluamme antaa jokaiselle nuorelle tilaa loistaa omana itsenään. Uskomme, että kohtaaminen voi todellakin muuttaa maailmaa.

Omaan työhöni kuuluu lyhyesti digitaalisen nuorisotyön kehittäminen vastaamalla erilaisten nuorille suunnattujen verkkopalveluiden toteutumisesta, henkilökunnan kouluttaminen sekä nuorten osallistaminen tuottamaan itselle merkityksellisiä sisältöjä verkkoon. Työni on hankemuotoinen ja sitä rahoittaa valtio Aluehallintoviraston kautta. Hankekauden päätyttyä ihanteellisessa tilanteessa digitaalinen nuorisotyö on läpileikkaava elementti Loisto setlementin jokaisessa toiminnassa siihen parhaiten istuvalla tavalla. Olen mukana myös järjestömme kehittämisentiimissä sekä viestinnäntiimissä.

Työni on hyvin monipuolista ja rikastuttavaa. Saan työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä, jossa on mieletön määrä tietoa ja taitoa eri teemoihin liittyen. Työyhteisö on erittäin kehittämismyönteinen ja aina joku lähtee mukaan hulluihinkin ideoihin. Minulla on myös mahdollisuus kouluttautua ja sitä tuetaan työn antajan puolesta. Tätä työtä tehdään kuitenkin nuorille ja koen erittäin tärkeänä sen, että voimme tarjota heille mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja tarjota tietoa, neuvoa, apua sekä tukea heidän asioihinsa.  

Motto/iskulause työelämään:

”The only way to do great work is to love what you do”