Akavan Erityisalat järjestää kaksi webinaaria etyöhön liittyen

25.3.2020
Nuoli ry
#
Yhteiskunnan poikkeustilanteesta ja liikkumisrajoituksista johtuen Akavan Erityisalat järjestää maalis-huhtikuun vaihteessa kaksi etätyöhön liittyvää webinaaria. Esihenkilöille suunnattu etätyön johtamiseen liittyvä webinaari pidetään 30.3. klo 11:30-12:30 ja *Hyvää etätyöpäivä asiantuntijatyössä' webinaari 6.4. klo 16:00-17:00. Webinaarit ovat jäsenille maksuttomia.

Etätyötä käsittelevien webinaarien kouluttaja Ulla Vilkman on modernin työelämän kehittäjä, etäjohtamisen ja etätyön asiantuntija ja tietokirjailija. Hän auttaa organisaatioita kehittämään hajautetussa organisaatiossa, monipaikkaisessa työssä sekä etätyössä tarvittavaa osaamista sekä muokkaamaan toimintakulttuuria sopivammaksi aika- ja paikkariippumattomaan työhön. Hänellä on vankka kokemus johtoryhmien, ja esimiesten valmentamisesta sekä erilaisten työpajojen ja kehittämisprojektien vetämisestä.
 

Vinkit etätyöläisen parempaan johtamiseen

Ulla Vilkman | 30.3.2020 klo 11:30-12:30

Työn tekemisen tavat muuttuvat, kun teknologia mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Esimiestyö ja tiimityö eivät enää edellytä fyysistä läsnäoloa. Moni esimies kokee etätyön sekä hajautetun tiimin johtamisen haastavaksi. Todellisuudessa se ei ole vaikeampaa, vaan tarvitaan tilanteeseen sopivampia johtamiskäytäntöjä.

Webinaarin sisältö

Etäkoulutuksesta esimies saa vinkit monipaikkaisesti ja jopa täysin etänä tehtävän työn johtamiseen.

Johdanto

 • Miten etäisyys vaikuttaa johtamiseen ja yhteistyöhön?
 • Hyvän etäjohtamisen kulmakivet

Asiantuntijoiden johtaminen etänä

 • Miten varmistaa asioiden eteneminen etänä?
 • Yhteydenpito ja esimiehen tuki
 • Delegointi ja seuranta

Yhteistyön sujuminen ja me-henki

 • Käytäväkeskustelut vähenevät – miten huolehtia yhteisöllisyydestä?
 • Miten osallistaa työntekijät etäisyydestä huolimatta?
 • Tehokkaat etäkokoukset

Webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka johtavat asiantuntija- ja tietotyötä etänä.

Webinaariin ilmoittautuminen:

Webinaari on jäsenillemme maksuton jäsenetu.
 

Hyvä etäpäivä asiantuntijatyössä

Ulla Vilkman | 6.4.2020 klo 16:00-17:00

Etätyö lisää työn itsenäisyyttä ja jopa yksinäisyyttä, vuorovaikutus muuttuu helposti asia- ja tehtäväkeskeisemmäksi ja työhyvinvoinnin näkökulmasta riskinä on myös työpäivien venyminen ja ergonomia.

Etätyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä eristyksissä muusta työyhteisöstä, vaan virtuaalinen työyhteisö voi toimia yhtä hyvin kuin samalle toimistolle kokoontuva työyhteisö. Omien etätyöpäivien rakentamisessa ja organisoimisessa on hyvä hyödyntää tutkimustietoa, jotta työ olisi tuloksellista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on mahdollista.

Koulutuksesta osallistuja saa tietoa etätyön eduista ja riskeistä työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä ideoita ja vinkkejä tutkimuksen näkökulmasta hyvän etäpäivän rakentamiseen ja organisointiin.

Webinaarin sisältö

Etätyö työmuotona

 • Työhyvinvoinnin ja kuormittumisen näkökulma
 • Työyhteisön ja yhteistyön näkökulma

Itsensä johtaminen etätyössä

 • Suunnitelmallisuus ja fokuksen säilyttäminen
 • Työn rytmittäminen ja rajaaminen

Vuorovaikutus etätyössä

 • Vuorovaikutuksen lisääminen
 • Miten olla läsnä ja osallistua tiimin toimintaan etänä?

Webinaari on tarkoitettu asiantuntija- ja tietotyötä tekeville.

Webinaariin ilmoittautuminen:

Webinaari on jäsenillemme maksuton jäsenetu.