Gallup: Laadukkaisiin liikuntapalveluihin panostettava

3.5.2019
Nuoli - Mika Pietilä
#
Suomalaiset haluavat panostaa liikuntapalveluiden laatuun ja saatavuuteen. Yli 80 prosenttia kannattaa liikunnan tukemista verovaroin, jotta käyttömaksut pysyvät edullisina.

Laadukkaisiin liikuntapalveluihin on Suomessa panostettava. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 85 prosenttia suomalaisista. 79 prosenttia katsoo, että liikuntapalveluiden laadun takeena ovat koulutetut asiantuntijat.

Suomalaiset hyväksyvät laajasti liikunnan tukemisen verovaroin, jotta pääsy- ja käyttömaksut pysyvät edullisina. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 81 prosenttia.

Tulokset ilmenevät Kantar TNS:n toteuttamasta gallup-tutkimuksesta, jolla suomalaisten liikunta-asenteita selvitettiin nyt kolmannen kerran Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistyksen Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n toimeksiannosta. Edelliset selvitykset ovat vuosilta 2017 ja 2015.  

– Liikuntapalvelut ja niiden rahoittaminen valtion varoin nähtiin nyt tärkeämpinä kuin ennen Juha Sipilän hallituskautta. Arvostuksen nousu näkyi jo vuoden 2017 kuntavaalien alla ja silloin havaittu myönteinen muutos näyttää vakiintuneen osaksi kansalaisten ajattelua, arvioi Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Mika Pietilä.

– Hienoa myös, että suomalaiset näkevät liikunta-alan ammattilaisten olevan tärkeä osa laadukkaita liikuntapalveluja. Korkeakoulutetut liikunta-alan ammattilaiset ovat laaja-alaisesti koulutettuja hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisia.

Liikuntapalveluiden tärkeydestä vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Suurin tuki tuli vihreitä kannattavilta. Perussuomalaiset sen sijaan olivat kautta linjan muita kriittisempiä.

Tämä näkyi erityisesti kysyttäessä mielipidettä väitteestä ”Liikuntapalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa”. Toisin kuin muista puolueista perussuomalaisista ei löytynyt lainkaan täysin väitteen kannalla olevia ja puolet perussuomalaisista oli eri mieltä väitteen kanssa.

Kaikkiaan 61 prosenttia suomalaisista oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että liikuntapalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Näin tutkimus tehtiin:

Viimeisimmän suomalaisten liikuntakäsityksiä selvittäneen gallupin aineisto koottiin TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 22.–28.2.2019. Tutkimusta varten haastateltiin 1 159 henkilöä. Vastaajajoukko edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä Ahvenanmaan maakunnassa asuvia lukuun ottamatta. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Mika Pietilä, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry, puh. 050 370 7297, mika.pietila@nuoli.info 
Tutkimusjohtaja Sakari Nurmela, Kantar TNS Oy, puh. 040 578 5080, sakari.nurmela@kantar.com 

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

Liikunta_iStock-1009292424_web.jpg

 

Laadukkaiden liikuntapalveluiden tuottamisen edellytyksenä.jpg

 

Liikuntapalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien.jpg

 

Liikuntapalveluita pitää tukea verovaroista.jpg