​Huomio nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijoiden palkkaukseen ja sopimusehtoihin

9.5.2017
Nuoli ry
#
Nuoriso- ja liikunta-aloilla vaativissa ammatti- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkaukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Palkkauksen on oltava linjassa muiden vastaavissa tehtävissä työskentelevien korkeakoulutettujen asiantuntijoiden kanssa, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

- Nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat tulevaisuuden kuntien hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja ennaltaehkäisevän työn osaajia. Alojemme korkeakoulutettujen asiantuntijoiden osaamisen arvostuksen tulee näkyä palkkauksessa, totesi Nuoriso- ja Liikunta-alojen asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Mika Pietilä ammattijärjestön kevätkokouksessa lauantaina 6.5.2017.

- Nostamme tulevalla neuvottelu- ja sopimuskierroksella esille erityisesti KVTES:n kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstön palkkahinnoitteluliitteen ja sen osalta liikunta- ja nuorisopalveluiden matalapalkkauksen ja palkkahinnoittelukohtien korjaamisen tarpeen. Palkkahinnoittelukohtien pätevyysvaatimuksissa on epäkohtia korkeakoulutettujen kohdalla ja hinnoittelukohdista puuttuu esimerkiksi kokonaan asiantuntijatehtävien taso kertoo Nuolen toiminnanjohtaja Petteri Piirainen.

- Nuoriso- ja liikunta-alojen työntekijöiden työn kuormittavuutta lisää myös työajat. Nuorisotyössä lasten ja nuorten sekä liikunta-alalla asiakkaiden kanssa työskennellään paljon iltaisin ja viikonloppuisin mainitsee Kirsi Alastalo, Nuolen hallituksen jäsen.

- Nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat keskeisiä toimijoita hyvinvointi ja elinvoimaisuutta edistävissä tehtävissä sekä ennaltaehkäisevässä työssä tulevaisuuden kunnissa. Käynnissä olevassa muutostilanteessa ei tule unohtaa nuoriso- ja liikunta-alojen työntekijöiden asemaa ja työoloja. Vaativissa ammatti- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijoiden työolojen on oltava kunnossa. Kuntalaistensa hyvinvoinnista huolehtivat asiantuntijat ovat edellytys terveelle kuntataloudelle. Panostukset hyvinvointiin ja ehkäisevään työhön säästävät, kun ei jouduta tulevaisuudessa panostamaan korjaavaan työhön, jatkaa puheenjohtaja Mika Pietilä.

Nuoli - Nuoriso- ja Liikunta-alojen asiantuntijat pitivät kevätliittokokouksen Helsingissä 6.5.2017. Nuoli on nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö. Nuoli on Akavan Erityisalat AE ry:n jäsenjärjestö. Nuolessa on yli 1300 nuoriso- ja liikunta-alojen työtehtävissä ja aloja opiskelevaa jäsentä.


Lisätietoja:

Mika Pietilä, puheenjohtaja, p. 050 370 7297, mika.pietila@nuoli.info
Petteri Piirainen, toiminnanjohtaja, p. 020 123 5397, toimisto@nuoli.info