On juhlavuoden aika

14.3.2021
Mika Pietilä
#
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta, kun NUOLI - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry perustettiin. On siis juhlavuoden aika.

Vuodesta 2001 NUOLI on toiminut korkeakoulutettujen nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestönä. Perustamisesta lähtien tehtävämme on ollut edistää toiminnallamme nuoriso- ja liikunta-alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattialojen profiilia. Kaikella toiminnallamme vaikutamme eri tavoin jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa. Visiomme on, että korkeakoulutetut järjestö, nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä.

Jäsenkuntamme on varsin moninainen. Nuoriso- ja liikunta-alojen lisäksi moni työskentelee järjestöissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Jäsentemme tutkintoja ovat mm. Yhteisöpedagogi (AMK), yhteisöpedagogi (ylempi AMK), sosionomi (AMK), sosionomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), liikuntatieteen kandidaatti (LitK), liikuntatieteen maisteri (LitM), liikuntatieteen lisensiaatti (LitL), liikuntatieteen tohtori (LitT), yhteiskuntatieteen kandidaatti (YTK), yhteiskuntatieteen maisteri (YTM), yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL) ja yhteiskuntatieteen tohtori (YTT).

20 vuotta edunvalvontaa - yhdessä ja yhteistyössä

NUOLEN perustamisesta asti olemme olleet osa Akava-yhteisöä. Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on järjestäytynyt Akavan Erityisalat AE ry:n kautta osaksi Akavaa. NUOLI on vahvasti mukana Akavan Erityisalojen kautta jäsenten edunvalvonnan kehittämisessä ja vaikuttamistyössä. Edunvalvonta ja vaikuttaminen tapahtuu yhdessä yhteisön eri toimijoiden kanssa. Lähtökohtana aina jäsenten etu sekä tarpeet. Tärkeitä vaikuttamisen ja edunvalvonnan kanavia NUOLELLE on Akavan neuvottelujärjestöt Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, jotka vastaavat neuvotteluista työnantajaosapuolten kanssa.

Juhlavuosi tulee näkymään Nuolen toiminnassa läpi vuoden. Isommat juhlallisuudet olemme siirtäneet suosiolla vuoden 2021 loppuun, jotta voisimme suuremmalla todennäköisyydellä kokoontua yhteen ja juhlistaa ammattijärjestömme taivalta. Nostamme juhlavuoden aikana esille jäseniä, heidän työtään ja ammattialojamme julkaisemalla vähintään 20 videota. Näillä videoilla kuullaan jäsenten uratarinoita, myös kuvauksia siitä miten NUOLI ja Akavan Erityisalat ovat olleet jäsenten arjessa. Juhlavuosi kokoaa meidät myös sääntömääräisiin kokouksiin, joiden ohessa tarjoamme jäsenille ja kiinnostuneille aloihimme liittyvää ajankohtaista tietoa eri asiantuntijoiden puheenvuoroina. NUOLEN logoa on myön tuunattu juhlavuoden ajaksi. Se näkyy jo osittain eri viestintäkanavillamme.

Ammattijärjestön puheenjohtajana olen iloinen, että NUOLI on päässyt 20 vuoden ikään. Matka perustamisen jälkeen ei ole aina ollut helppoa, mutta se on varmasti tuttua kaikille järjestötoimijoille. Tänä päivänä voin sanoa, että NUOLI kehittyy ja kasvaa. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön rinnalla olemme ottaneet myös askelia eteenpäin ammatillisen asiantuntijuuden ja toimijuuden parissa. Käynnissä on nuorisotyöntekijöiden työnhyvinvointia tutkiva hanke, nuoisotyön ammattieettinen ohjeistus päivitettiin ja sitä jalkautetaan sekä liikunta-alan ammattieettinen ohjeistus ottaa ensimmäisiä askelia eteenpäin.

Juhlavuosi on myös arkea. Jatkamme työtä asiantuntijoiden tukena - nyt ja tulevaisuudessa!

Mika Pietilä, puheenjohtaja