Kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto

5.2.18
Nuoli
#
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet. Neuvottelujärjestö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa tästä syystä kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00.

Kiellolla vauhditetaan sunnuntaina keskeytyneitä kunta-alan neuvotteluja. Neuvottelut keskeytyivät lomarahaleikkauksen kompensointiin liittyvien näkemyserojen takia KT Kuntatyönantajat toimesta. JUKO on myös päättänyt mahdollisen lakkovaroituksen jättämisestä tilanteen niin vaatiessa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi ja päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunta ja hallitus päättivät 5.2.2018, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös jäseniämme. Tämä tarkoittaa sitä, että Nuolen kunta-alalla työskentelevät jäsenet pitäytyvät säännöllisessä työajassa eivätkä suostu ylityöhön. Kiellon ulkopuolella on kunnalliset viranhaltijat. Lisätyön tekemistä kielto ei koske.

- Harmittavaa, että todella suurta joukkoa kunta-alan työntekijöitä koskevat neuvottelut keskeytyivät. Kiky-sopimuksen lomarahaleikkaus julkisen sektorin työntekijöille on ollut tuntuva leikkaus. Kompensaation hakeminen tällä neuvottelukierroksella on mielestäni nykytilanteessa perusteltua, sanoo Nuolen puheenjohtaja Mika Pietilä.

Lisätietoja kiellosta löydät lisätietoja Akavan Erityisalojen sopimusneuvottelut-sivulta. Akavan Erityisalat tiedottaa myös suoraan kunta-alalla työskenteleviä jäseniä. Ajankohtaisesta tilanteesta viestitään myös Nuolen ja Akavan Erityisalojen sosiaalisen median kanavilla.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Mika Pietilä, p. 050 370 7297, mika.pietila@nuoli.info
toiminnanjohtaja Petteri Piirainen, p. 020 123 5397, toimisto@nuoli.info