Kysely Akavan puheenjohtajavaaleista

4.8.2020
Nuoli ry
Arvoisa jäsenemme, keskusjärjestöömme Akavaan valitaan vaaleilla puheenjohtaja seuraavaksi neljäksi vuodeksi 2020-2024. Puheenjohtajavaali on Akavan liittokokouksessa tiistaina 25.8. Toivomme, että vastaatte Akavan Erityisalojen kyselyyn (webropol), johon olette saaneet vastauspyynnön sähköpostiinne 31.7. Kyselyn tulosten pohjalta Akavan Erityisalojen hallitus päättää, kenelle liiton äänet annetaan vaaleissa.

Ennen puheenjohtajaratkaisua Akavan Erityisalojen hallitus haluaa kuulla asiassa jäseniä. Kenet sinä valitsisit? Ehdokkaat ovat: Akavan istuva ja jatkoon haluava puheenjohtaja Sture Fjäder (katso esittely täällä) ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAa edustava palvelujohtaja Maria Teikari (katso esittely täällä).

Ohessa Akavan Erityisalojen alkuvuotena esittämät teesit siitä, mitä Akavan puheenjohtajan tulee liiton näkemyksen mukaan edistää (katso kannanotto 11.2.). Akava ja sen puheenjohtaja ovat liitomme yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan kannalta keskeisessä asemassa. Akavan puheenjohtaja edistää työllään akavalaisille tärkeitä tavoitteita yhteiskunnassa. Hän tekee työtään yhteiskunnallisissa verkostoissa ja julkisuudessa. Puheenjohtaja vaikuttaa myös keskeisissä työmarkkinaneuvotteluissa. Hän on päätoiminen ja johtaa myös Akavan toimistoa, jossa työskentelee reilut 30 työntekijää.

Jäsenkyselyyn voit vastata 14.8. asti. Akavan Erityisalojen hallitus kokoontuu 18.8. ja kokouksessa haastatellaan puheenjohtajaehdokkaat. Tämän jälkeen Akavan Erityisalat päättää, kuinka liiton äänet käytetään. Keskusjärjestö Akavassa on 36 jäsenliittoa, ääniä liittokokouksessa on yhteensä 877 ja Akavan Erityisaloilla on 50 ääntä. Jäsenkuulemisen tulos myös julkistetaan.

Sähköpostiisi lähetetty kysely on lyhyt ja vastaaminen vie aikaa ainostaan muutaman minuutin.