Kysely jäsenille työosuuskunnan perustamisesta - Vastaa ja voit voittaa lahjakortin

19.9.2020
Nuoli
#
Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset valmistelevat työosuuskunnan perustamista uudeksi jäseneduksi jäsenilleen. Osuuskunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021 aikana.

Olemme saaneet jäsenistöltä arvokasta tietoa valmistelun tueksi, mutta kaipaamme tietoa vielä muutamaan seikkaan. Kyselyssämme on 9 kysymystä, joihin vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta sadan euron lahjakorttia. Vastaa kyselyyn 30.9.2020 mennessä.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä

 

Mitä työosuuskunta käytännössä tarkoittaa?

Työosuuskunta eroaa niin sanotusta laskutusosuuskunnasta siten, että työosuuskunta on yritys, joka työllistää jäsenensä. Kun itsensätyöllistäjä työskentelee työosuuskunnan jäsenenä ja työmuoto täyttää tietyt kriteerit, hänet voidaan lukea palkansaajan työttömyys- ja sosiaaliturvan piiriin.

Miten työosuuskunta eroaa laskutusyrityksestä tai -palvelusta (esimerkiksi Ukko.fi tai Eezy)?

Laskutusyrityksen kautta tehty työ tulkitaan yrittäjyydeksi. Työosuuskunnassa työskentelevä taas luetaan palkansaajaksi. Työosuuskunnan kautta tehdyn työn myötä työntekijä voi siis saada parempaa sosiaaliturvaa kuin yrittäjänä tehdyssä työssä. Työosuuskunnan kautta tehty työ kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa, eli oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan, toisin kuin yrittäjänä toimiessa.

Miten osuuskuntaan voi liittyä ja mitä se maksaa?

Työosuuskuntaan liitytään maksamalla pieni osuusmaksu, jonka lisäksi jäsen maksaa laskutuksestaan kohtuullisen, mahdollisimman pienen provision. Provisio käytetään työosuuskunnan pyörittämiseen. Maksujen tasoa ei ole vielä päätetty, mutta ne pidetään niin pieninä kuin mahdollista.

Mitä muita etuja osuuskunnasta saa?

Osuuskunta voi välittää toimeksiantoja, tarjota verkoston sekä koulutuksia osuuskunnan jäsenten tueksi. Lisäksi jäsenet voivat markkinoida palvelujaan osuuskunnan kautta.