Liikuntatieteilijöille, yhteisöpedagogeille ja liikunnanohjaajille uudet suositukset

12.8.2014
Nuoli ry
​Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry ovat laatineet yksityiselle järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alalle vähimmäispalkkaa koskevat suositukset. Uudet suositukset on tarkoitettu ensisijaisesti LitM, yhteisöpedagogi (amk) ja liikunnanohjaaja (amk) -korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Liikuntatieteilijöiden suosituksessa on kuitenkin määritelty myös kandidaatin ansiotaso ja kahden viimeksi mainitun suosituksen piiriin kuuluvat siirtymäsäännöksen nojalla myös vastaavan opistotason (alin korkea-aste) tutkinnon suorittaneet henkilöt. Suositukset on laadittu jäsenten palkkaneuvottelujen tueksi.

Vähimmäispalkkoja koskevat suositukset koskevat yksityisellä sektorilla yritysten, järjestöjen, säätiöiden ja muiden yhteisöjen palveluksessa toimivia henkilöitä. Vähimmäispalkkasuositukset ovat voimassa 1.6.2014 - 31.3.2016 välisen ajan, jonka jälkeen ansiotasoihin ja tekstiosiin tehdään seuraavan kerran tarkistuksia.

Vähimmäispalkkasuositukset on ladattavissa liiton verkkosivuilta osoitteessa: www.nuoli.info/suositukset. Oman painetun kappaleen voi tilata veloituksetta kotiin lähettämällä asiasta s-postia osoitteeseen: toimisto@nuoli.info.