Löytyykö vielä halua ja rohkeutta?

9.2.2019
Mika Pietilä
#
Viime vuonna parhaimpaan kesäloma-aikaan laitettiin liikkeelle arpajaislain uudistukseen liittyvä esitysluonnos.

Vaikka luonnos oli kommenteilla juuri kesällä ja loma-aikana niin muun muassa nuorisoalan toimijat kävivät keskustelua ja kommentoivat tätä ristiriitaista lakiuudistusta. 

Sinänsä kannatettavalla uudistuksella pelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta on arvioitu olevan vakaviakin sivuvaikutuksia. Uudistuksen on arvioitu vähentävän lähivuosina veikkausvoittoavustuksia jopa 170 miljoonalla eurolla. Erityisen kohtalokas tämä avustuksen väheneminen tulee olemaan kolmannen sektorin rahoitukselle.

Lausunnoissaan eri toimijat ovat nostaneet esille sen, että tuo veikkausvoittovarojen leikkaus on kompensoitava valtion budjetista. Toki on myös niin, että ei valtion rahoituskaan ole koskaan turvattua, mutta jollakin tavalla tuo syntyvä rahoitusvaje ehkäisevästä työstä muun muassa kulttuurin, nuorisotyön ja liikunnan parissa on katettava.

Lakiuudistus on ristiriitainen. Uudistuksella halutaan torjua pelihaittoja. Hyvä ja tärkeä tavoite. Pelihaitat aiheuttavat yhteiskunnalle myös kuluja. On kuitenkin vaikea ymmärtää sitä, että veikkausvoittovarojen väheneminen kohdistuu juuri niihin toimijoihin, jotka tekevät ehkäisevää työtä esimerkiksi pelihaitoistakin kärsivien joukossa.

Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö lakiuudistukseen valmistui viime viikolla. Mietinnössä todetaan, että Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnasta saatavilla tuotoilla on yhteiskunnallista merkitystä. Mietintö nostaa esille myös sen, että muutosten vaikutuksia on seurattava. Lisäksi hallintovaliokunta painottaa, että yleishyödyllisten yhteisöjen taloudelliset toimintaedellytykset on kyettävä turvaamaan tulevaisuudessa.

Sinällään positiivista, että mietinnössä halutaan turvata toimintaedellytykset. Se ei kuitenkaan muuta mitään tai velvoita mihinkään. Kompensaatiovaatimuksia mietinnössä ei näy. Tilanne johtaa monien veikkausvoittovaroilla toimivien organisaatioiden kohdalla suureen epävarmuuteen. Vaikutukset eivät näy kuitenkaan vain organisaatioiden tasolla. Se tulee varmasti näkymään muun muassa lasten ja nuorten arjessa, jotka ovat hyötyneet veikkausvoittovaroilla rahoitettavasta toiminnasta.

Löytyisikö vielä kansanedustaja jättämään lakiuudistuksen käsittelyn yhteydessä ponsiesityksen edunsaajien rahoituksen varmistamisesta. Tämä jää nähtäväksi.

Mika Pietilä, puheenjohtaja