Nuolen apuraha väitöskirjatutkija Kaisa-Mari Jamalle liikunnan uratutkimukseen

7.12.18
Nuoli ry
#
Nuolen hallitus on päättänyt myöntää apurahan väitöskirjatutkija Kaisa-Mari Jamalle. Hän tutkii väitöskirjassaan liikunta-alalta valmistuneiden urapolkuja uratarinoiden avulla sekä työnantajien odotuksia valmistuneita kohtaan.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat myöntää vuosittain 1-2 apurahaa, joiden suuruus on muutamia satoja euroja. Tarkoituksena apurahalla on tukea sellaisten opinnäytetöiden tekemistä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, jotka edesauttavat edunvalvonnassa hyödynnettävissä olevan tiedon lisäämistä liiton edustamista ammattialoista, työelämästä ja työmarkkinoista. Apurahaa voi käyttää opinnäytteen tekemisestä syntyviin matka-, materiaali- ja muihin kuluihin.

Laadullisessa tutkimuksessaan Kaisa-Mari Jaman tavoitteena on uratarinoiden avulla selvittää, millainen merkitys liikunta-alan koulutuksella on yksilön  elämäntarinassa ja millaisia urapolkuja liikunta-alan koulutusten ympärille on muodostunut. Lisäksi hän tarkastelee tutkimuksessaan liikunta-alan työnantajien odotuksia. Epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen, kuten määräaikaiset työsuhteet, useampi työnantaja ja ammatinharjoittaminen, vaativat Jaman mukaan uudenlaisia näkökulmia uratutkimukseen.

Tutkimuksen odotetaan tuottavan sellaista tietoa, joka on liikunta-alan koulutuksen ja työelämän kehittämisen kannalta oleellista. Jamalla on myös omakohtaista kokemusta liikunnan korkeakoulututkinnon suorittaneiden haasteista liittyen sijoittumiseen työekämään. Hän on aiemmin suorittanut sekä liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinnon sekä tämän jälkeen LitM-tutkinnon. Jo AMK-opintojensa aikana hän kertoo kiinnittäneensä huomiota opiskelijoiden työllistymisen laadullisiin haasteisiin, sillä merkittävä osa tutkinnon suorittaneista sijoittui suorittavan tason työtehtäviin. Monet valmistuneet myös halusivat jatkokouluttautua tai vaihtaa kokonaan alaa.

Väitöskirjatutkimuksessaan Jama syventyy ilmiöön yksilöiden omien tarinoiden kautta.