Nuolen apurahojen haku avattu

22.11.2019
Nuoli ry
#
Nuolen apurahat järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opinnäyte- ja pro gradutöihin ovat jälleen haettavissa. Apurahaa voivat hakea opintojensa loppuvaiheessa olevat liiton jäsenet. Etusijalla ovat hakemukset, joista arvioidaan olevan hyötä ammattiliiton toiminnassa. Hakuaika päättyy 31.12.2019.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden apurahoja voivat hakea opintojen loppuvaiheessa olevat liiton jäsenet järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman laatimista varten. Apuraha voidaan myöntää vain kertaalleen yhdelle hakijalle. Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat ne hakijat, joiden opinnäytetöistä arvioidaan olevan hyötyä ammattiliitolle.

Apurahoja myönnetään hakemuksesta kaksi kappaletta, molemmat arvoltaan 200 euroa. Toinen apuraha myönnetään järjestö- ja/tai nuorisotyön ja toinen liikunnan opinnäytettä varten. Hakuaikaa on 31.12.2019 saakka. Päätökset apurahojen saajista tehdään tammikuussa 2020.

Apurahahakemuksen voi jättää seuraavalla lomakkeella:

>> Apurahahakemukseen