Nuolen apurahat vuodelle 2020 haettavissa - hakuaika päättyy 31.5.

30.4.2020
Nuoli ry
#
Nuolen apurahat järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opinnäyte- ja pro gradutöihin ovat jälleen haettavissa. Apurahaa voivat hakea opintojensa loppuvaiheessa olevat liiton jäsenet. Etusijalla ovat hakemukset, joista arvioidaan olevan hyötä ammattiliiton toiminnassa. Hakuaika päättyy 31.5.2020. Päätökset apurahojen saajista tehdään kesäkuussa.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden apurahoja voivat hakea opintojen loppuvaiheessa olevat liiton jäsenet järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman laatimista varten. Apuraha voidaan myöntää vain kertaalleen yhdelle hakijalle. Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat ne hakijat, joiden opinnäytetöistä arvioidaan olevan hyötyä ammattiliitolle.

Vuosittain myönnettyjen apurahojen suuruus on vaihdellut 200-500 euron välillä. Hakemusten määrän ja laadun perusteella liiton hallitus päättää, myönnetäänkö apurahoja 1 vai 2 kappaletta.

Hakuaikaa on 31.5.2020 saakka. Päätökset apurahojen saajista tehdään kesäkuussa 2020.


Apurahahakemuksen voit jättää seuraavalla lomakkeella:
 

Apurahahakemus