Nuolen apurahat haettavissa

7.8.2018
Nuoli
#
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden apurahoja voivat hakea opintojen loppuvaiheessa olevat korkeakouluopiskelijat järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman laatimista varten. Apurahoja haetaan sähköisesti 30.9.2018 mennessä.

Nuolen apurahojen tarkoituksena on tukea opintojen loppuvaiheessa olevia järjestö- ja nuorisotyön sekä liikunta-alan korkeakouluopiskelijoita opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman tekemisessä. Etusijalla ovat hakijat, joiden opinnäytetöistä arvioidaan olevan hyötyä ammattiliitolle. Apuraha voidaan myöntää vain kertaalleen yhdelle hakijalle. Hakijan tulee olla Nuolen jäsen ennen hakemuksen jättämistä. Yhden apurahan suuruus on 200 euroa. Apurahan saajan odotetaan kirjoittavan opinnäytetyöstään tai pro gradu -tutkielmastaan artikkelin Nuolen verkkosivulla julkaistavaksi.

Apurahoja haetaan verkkolomakkeella 30.9.2018 mennessä. Päätökset apurahojen saajista tehdään lokakuussa. Opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman suunnitelma ja aikataulu, pituudeltaan enintään yksi A4, sisällytetään hakemukseen verkkolomakkeelle liitetiedostona pdf-muodossa.

>> Apurahahakemukseen

Lisätietoja: puheenjohtaja Mika Pietilä, mika.pietila@ouka.fi