Nuolen apurahojen haku avattu!

6.6.17
Nuoli ry
#
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden apurahoja voivat hakea opintojen loppuvaiheessa olevat korkeakouluopiskelijat järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman laatimista varten. Apurahoja haetaan sähköisesti 30.9. mennessä.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden apurahojen tarkoituksena on tukea opintojen loppuvaiheessa olevia järjestö- ja nuorisotyön sekä liikunnan korkeakouluopiskelijoita opinnäytetyön tai pro gradu -tutkielman tekemisessä. Etusijalla ovat hakijat, joiden opinnäytetöistä arvioidaan olevan hyötyä ammattiliitolle.

Apurahoja haetaan sähköisesti seuraavalla lomakkeella:

>> Apurahahakemukseen


Apuraha voidaan myöntää vain kertaalleen yhdelle hakijalle. Hakijan tulee olla myös ammattiliiton jäsen ennen hakemuksen jättämistä.

Apurahoja myönnetään kaksi (2) kappaletta, toinen liikunnan ja toinen järjestö- ja/tai nuorisotyön opinnäytetyön tekemistä varten. Molemmat apurahat ovat arvoltaan 200 euroa ja hakuaikaa on 30.9.2017 saakka. Päätökset apurahojen saajat julkistetaan lokakuun alussa.