Nuolen kevätkokous 23.4.2022

8.4.2022
Nuoli ry
#
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden sääntömääräinen kevätkokous pidetään Scandic Pasilassa lauantaina 23.4.2022 alkaen klo 13:00. Kevätkokouksessa toteutetaan muun muassa hallituksen täydennysvaali. Ennen varsinaista kevätkokousta esitellään alkaen klo 12:00 jäsenille Nuolen järjestäytymisselvitys.

Nuolen sääntömääräiseen kevätkokoukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä tai etäneuvotteluyhteyttä käyttäen. Osallistumistavan voit valita ilmoittautumislomakkeen yhteydessä. Etäyhteydellä ohjelmaan ja liittokokoukseen osallistuville lähetetään teams-linkki sekä linkki kokousmateriaaleihin ennen kokousta.

Kevätkokouksen yhteydessä toteutetaan hallituksen täydennysvaali. Hallitukseen toivotaan vahvistuksia erityisesti liikunnan toimialan osaajista. Maksimissaan hallitukseen voi valita nykyisten edustajien lisäksi 3 uutta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, 2022-2023.

Ehdokkaaksi hallituksen täydennysvaalissa voit asettua täyttämällä alla olevan lomakkeen:


Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Nuolen toiminnanjohtaja Petteri Piirainen: email. petteri.piirainen@nuoli.info tai p. +358 45 894 5757.

Kevätkokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 21.4.2022 alla olevan linkin kautta avautuvalla sähköisellä lomakkeella.

 

 

Kevätkokouksen ohjelma ja esityslista

Ennen varsinaisen kevätkokouksen alkua puheenjohtaja Harri Liikala pitää klo 12:00 alustuksen aiheesta:

 • Selvitys ja päätös Nuolen järjestäytymisestä


Järjestäytymisselvityksen taustaa

Selvitys liittyy vuoden 2022 alusta astuneeseen uudistukseen, jossa Akavan Erityisalat perii jäsenjärjestöiltään yhdistysjäsenmaksua. Jäsenjärjestöt maksavat siis yhdistysjäsenmaksua Akavan Erityisaloille, vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Nuolen henkilöjäsenet maksavat ay-jäsenmaksua Nuolelle.

Uudistus on ollut Nuolen kannalta taloudellisesti epäedullinen, mistä johtuen olemme selvittäneet liitollemme viime syksystä alkaen edullisempia ja edunvalvonnan kannalta mahdollisesti myös toimivampia järjestäytymiskanavia. Vaihtoehtoina selvityksessä ovat olleet suoraa jäsenyys työmarkkinakeskusjärjestössä tai välillisesti jonkun Akavan Erityisaloja vastaavan monialaliiton jäsenyyden kautta. Neuvotteluja olemme käyneet kahden ammattiliiton ja yhden työmarkkinakeskusjärjestön kanssa, joiden lisäksi olemme käyneet keskusteluja myös Akavan Erityisalojen kanssa.

Yhdistysjäsenmaksu ei ole sinällään uusi asia, sillä jäsenjärjestöt ovat maksaneet jäsenmaksutuotoistaan osuuden Akavan Erityisaloille aiemminkin, jolla on rahoitettu yhteiset jäsenpalvelut jäsenjärjestöjen jäsenille. Uudistetussa toimintamallissa kuitenkin erityisesti pienituloisia palkansaajia edustavien jäsenjärjestöjen, kuten Nuolen, yhdistysjäsenmaksu Akavan Erityisaloille nousi voimakkaasti. Huonoimpien skenaariolaskelmien mukaan Nuolen yhdistysjäsenmaksu olisi noussut jopa 40 000 - 70 000 euroa. Muun muassa tehostamistoimien ansiosta järjestömme nettotuotot leikkaituivat tälle vuodelle lopulta kuitenkin 15 000 - 16 000 euroa.

Selvityksen aloittamiseen liittyi myös tapa, millä uudistuksesta päätettiin; asiasta päätettiin Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksessa 2020 äänestysratkaisuna siten, että päätökseen jätti paikalla olleista 16 jäsenjärjestöstä 11 eriävän mielipiteen. Uudistus kuitenkin hyväksyttiin, uudistusta voimakkaimmin ajaneiden, suurimpien jäsenjärjestöjen äänimäärän turvin. Nämä jäsenjärjestöt hyötyivät myös taloudellisesti uudistuksesta eniten.

Selvityksessä on ollut mukana myös nykyinen järjestäytymiskanavamme Akavan Erityisalat, jonka kanssa on käyty keskusteluja paitsi uudistuksen kustannusten kompensaatiosta, myös järjestödemokratiaan liittyvistä kehittämishaasteista. On myös hyvin mahdollista, että nykyinen järjestäytymiskanavamme on kokonaisarvioinnin perusteella Nuolen jäsenten kannalta edelleen järkevin kokonaisratkaisu, järjestödemokratiaan ja jäsenmaksukulujen nousemiseen liittyvistä haasteista huolimatta.

Päätöksen järjestäytymiskanavasta tekee selvityksen pohjalta Nuolen ylimääräisessä liittokokous eli jäsenkokouksemme touko-kesäkuussa. Tätä ennen kuulemme jäseniä esittelemällä selvityksen tuloksia nyt kevätkokouksen yhteydessä 23.4. klo 12:00. Toinen esittely pidetään ylimääräisen kokouksen yhteydessä touko-kesäkuussa, ennen varsinaista päätöksentekoa. Hallitukselta tulee ylimääräseen liittokokoukseen pohjaesitys järjestäytymiskanavasta.

Kevätkokouksen esityslista

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden varsinainen kevätkokous aloitetaan 23.4. klo 13:00 ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan vahvistaminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Toimintakertomus 2021
 7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2021
 8. Tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2021
 9. Ohjesääntöjen vahvistaminen
 10. Hallituksen täydennysvaali
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen


Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden puolesta,

- Nuolen hallitus -