Nuoli bloggaa: Mukaan lähtemällä oppii

19.12.18
Samuli Hentunen
#
Nuolen Kuopion opiskelijajärjestön aktiivi ja opiskelijatoimikunnan jäsen Samuli Hentunen kirjoittaa blogissaan opiskelustaan, järjestötoiminnasta ja tekemällä oppimisen puolesta. - Aina kaikkea ei voikaan suunnitella valmiiksi, vaan prosessi opettaa ja kouluttaa niitä, joilla on halua ja valmiutta heittäytyä sen vietäväksi.

Lähdin opiskelemaan yhteisöpedagogiksi syksyllä 2017. Edellinen koulutus oli ammattitutkinto, jonka suoritin antamalla näytöt opintojaksoista ja itse koulussa tuli istuttua 1-2 päivää kuukaudessa. Päivätoteutuksessa olen opiskellut edellisen kerran joskus ammattikoulussa 2004, joten opiskelija-arkeen ei ihan automaattisesti meinannut päästä kiinni! Varsinkin kun koulun aloitus tarkoitti muuttoa eri paikkakunnalle. Ammattikorkeakoulua olin miettinyt vaihtoehtona jo pidemmän aikaa sen suomien työharjoittelumahdollisuuksien vuoksi. Tekemällä oppiminen on aina tuntunut luontevalta ja mielekkäältä tavalta.

Opintojen alussa jo mietin, että koitan saada opinnoista mahdollisimman paljon irti ja vaikka tuttuakin asiaa ja omia osaamisalueita löytyi opintojaksojen joukosta niin löytyi niistä uuttakin näkökulmaa tuttuihin asioihin. Melko pian koulun alun jälkeen omat oletukset opiskelijan arjesta menivät täysin uusiksi. Isoimpana yllätyksenä tuli lähiopetuksen vähyys. Ensimmäinen syksy tuntui aika kiireiseltä, koska puuttuvat lähiopetuspäivät oli korvattu ryhmätehtävillä, jotka kyllä usein täyttivätkin viikot aika tehokkaasti mutta joulun jälkeen alkoi paljastumaan itsenäisen opiskelun laajuus. Kyllähän opintojaksoihin oli sisältöä kasattu ja aikaa olisi saanut materiaaleja selaamalla menemään helposti aamusta iltaan mutta tekemiseen kiinni pääsemiseksi täytyi tehdä enemmän töitä, kun lähiopetuspäivien mukanaan tuoma aikataulu puuttui. Onneksi olin lähtenyt loppu syksystä mukaan tutortoimintaan, joka osaltaan toi myös sisältöä opintoihin!

Yhteisöpedagogeista valmistuu nuoriso- ja järjestöalan asiantuntijoita, jotka työskentelevät hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Näistä kahdesta varsinkin tuo järjestöala on itselleni aiemmin tuntematonta aluetta. Olen toki ollut esimerkiksi yhdistyksissä mukana liikuntaseuroihin ja ammattiliittoon kuulumisen kautta mutta ikinä en ole kuulunut aktiivitoimijoihin. Järjestömaailma ei tuntunut millään muotoa omalta jutulta enkä pitänyt sitä edes vaihtoehtona tulevaisuuden suunnitelmissa.

Tähän tulikin alkukeväästä 2018 muutos kun tarjoutui hyvä tilaisuus lähteä mukaan järjestömaailmaan. Nuolella oli tuolloin jäsenjärjestöinä opiskelijajärjestöjä ympäri Suomea, mutta Kuopiosta Humakin kampukselta tällainen puuttui mikä kyllä näkyi myös Nuolen tuntemattomuutena opiskelijoiden keskuudessa, itsekään en ollut siitä kuin ohimennen kuullut. Asiasta meille saapui lisää kertomaan tuohon aikaan Nuolella työharjoittelua suorittamassa ollut kolmannen vuoden Humakin opiskelija Elisa Suokas ja Nuolen hallituksen jäsen Harri Liikala. Itse olin juuri aloitellut hommia Kuopion kampuksen tutorvastaavana ja harmitusta aiheutti Humakin päätös poistaa tutoreilta liikuntakokeiluihin tarkoitetut varat. Nuolen esittelyn ajankohta osui siis aika nappiin, kun samalla tuli tutuksi oman alan ammattiliitto ja yhdistyksen perustaminen mahdollistaisi eri lajikokeilujen järjestämisen helposti!  Tokihan yhdistyksen toiminnan tarkoitus sittemmin laajeni, mutta siitä ajatuksesta se lähti.

Yhdistystoimintaan oli mielekästä lähteä, kun siihen pääsi käsiksi aivan perustamisesta lähtien ja tätä kautta alkoi saada paljon hyödyllistä oppia tulevaa työelämääkin varten! Apuna meillä oli Elisan lisäksi Nuolen toiminnanjohtajan Petteri Piiraisen sijaisena toiminut järjestösuunnittelija Marjo-Rita Juntunen. Heiltä saimme selkeät ohjeet toiminnan aloittamiseen ja Nuoli kustansi perustamisesta koituneet kulut sekä antoi vielä lisäksi rahallisen tuen toiminnan aloittamiseen! 14.3.2018 Kuopioon perustettiin Koppi ry, virallisemmin Kuopion seudun yhteisöpedagogiopiskelijat ry, joka on sittemmin jo ehtinyt muuttaa nimensä Kuopion yhteisöpedagogiopiskelijat ry:ksi. Vajaan vuoden olen nyt toiminut Kopin puheenjohtajana ja siihen aikaan on kyllä mahtunut paljon uusia kokemuksia ja ihmisiä! Kokemusta on tullut yhdistystoiminnan perusteista, tapahtumien järjestämisestä, rahastonhoitajan tehtävistä, yhteistyökumppaneiden hankkimisesta ja monesta monesta muusta tulevaisuutta ajatellen tärkeästä aiheesta. Tärkeimpänä ehkä kuitenkin uusiin ihmisiin tutustuminen.

Nuolen jäsenjärjestönä toimimiseen kuuluu myös, että hallituksen jäsenistä kaksi nimitetään toimijoiksi Nuolen opiskelijatoimikuntaan, nuoli- ja kampusvastaavaksi. Minusta tuli ensimmäinen Kopin nuolivastaava ja tämä tehtävä puolestaan toi paljon lisätietoa ammattiliiton toiminnasta ja siellä vaikuttamisesta. Tammikuun viimeisenä päivänä olen lähdössä neljäksi kuukaudeksi vaihtoon 4H-järjestön leirikeskukseen Tansaniaan ja jatkan samalla myös Kopin puheenjohtajana sekä nuolivastaavana, saa nähdä mitä kaikkea ensi vuosi tuo tullessaan! Nyt meillä on jo reilu 40 jäsentä, uusia toimijoita aloittamassa hallituksessa vuoden alusta ja hyvä pohja luotuna opiskelijajärjestön toiminnalle.

Hyvää joulun aikaa kaikille!