Puheenjohtaja bloggaa: Nuoli ja työtaistelut. Meidän aikamme on tullut.

21.4.2022
Harri Liikala
#
Elämme työmarkkinatilanteen osalta poikkeuksellista kevättä. Vastaavaa ei ole koettu vuosikymmeniin. Olemme tilanteessa, jossa koko kuntakenttä ja eri ammattialat ovat valmiita työtaisteluun, kirjoittaa Nuolen puheenjohtaja Harri Liikala blogissaan.

Työtaisteluiden keskustelussa suuret ammattialat ovat saaneet näkyvyyttä, kuten hoitoala, metsäteollisuus ja opettajat. Nämä ammattialat ansaitsevat palkankorotukensa, mutta keskustelussa on silti jäänyt liian vähälle huomiolle nuoriso- ja liikunta-alan ammattilaiset.

Tehtäväkohtaisia vähimmäisperuspalkkoja tarkasteltaessa toimialan työntekijät ovat kunnan palkkataulukoissa hännän huippuina: kunnan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa nuoriso- ja liikuntapalveluiden johto- ja esimiestehtävissä vähimmäisperuspalkka ilman lisiä on 2 316,73 €. - Se on kutakuinkin samaa tasoa, kuin terveydenhuollossa palkkaluokkaa alempana vaativia ammattitehtäviä tekevän sairaanhoitajan vähimmäisperuspalkka, 2375,71 €. Edelleen hoitoalan esimiestehtävistä maksetaan 2 652,93 € suuruista vähimmäisperuspalkkaa.

Ero vähimmäisperuspalkassa on siis nuoriso- ja liikuntatoimialojen ja hoitoalan esimiestehtävien välillä 300 €/kk. Sama ero saadaan hoitoalan vaativien ammattitehtävien sekä nuoriso- ja liikuntatoimialojen vaativien ammattitehtävien välille; erityisnuorisotyötä tekevän etsivän nuorisotyöntekijän ja erityisryhmien liikunnanohjaajan vähimmäisperuspalkka on 2 212,17 €.

Hoitajajärjestöt ovat perustellusti tuoneet esille huolensa siitä, että mikäli ansiotasoa ei saada korjattua, on haastavaa saada alalle uusia työntekijöitä paikkaamaan hoitajapulaa ja säilytettyä nykyiset työntekijät. Samoista, henkilöstön pysyvyyteen ja alipalkkaukseen liittyvistä ongelmista kärsivät myös nuoriso- ja liikuntatoimialan työntekijät; harva työskentelee alalla eläkeikään saakka.

Tilastollinen köyhyysaste on määritelty 60 % palkansaajien mediaaniansioista. Vuoden 2020 tilastotietojen mukaan se asettuu 1930,20 € / kk kieppeille. Tästä ei ole kovin suurta hajurakoa nuoriso- ja liikuntatoimien vähimmäisperuspalkkoihin. Vaikka kokonaisansiot ovat toki hieman suurempia, on huomioitava, että erityisesti uraansa aloittaville työntekijöille ei ole ennättänyt kertyä kokemuslisiä. Toimialoilla maksetaan myös usein lisä- ja ylityöt vapaa-aikakorvauksina.

Nuoriso- ja liikunta-ala kärsii paitsi heikosta palkkauksesta, mutta myös vajaista resursseista. Kunnan nuoriso-liikuntatoimen henkilöstö voi olla kokonaisuudessaan 2–5 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi työntekijä voi joutua pitämään nuorisotilaa auki 50 nuorelle tai yksi ohjaaja vastaa koko kunnan asukkaiden liikuttamisesta. Tämä tilanne on kestämätön. Tilanne korjautuu vain paremman palkkauksen ja lisäresurssien myötä.

Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut ovat kunnissa verrattain pieniä toimialoja, jotka työllistävät yhteensä noin 3 000 kokoaikaista työntekijää (Tilastokeskus 10/2020). Alan korkeakoulutettujen työntekijöiden ansiotason korjaaminen säälliselle tasolle erillisen palkkaohjelman avulla ei siis pitäisi olla kustannuksista kiinni.

Nuolen jäsenkunnalla on halua osallistua työtaisteluihin ja vauhdittaa sitä kautta kuntaneuvotteluja. Nuolen jäsenet ovat lakkoilleet työtaisteluiden 1. vaiheessa muun muassa Rovaniemellä, Jyväskylässä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Lakon 2. vaiheen työstaisteluihin, jotka sijoittuvat kymmeneen kaupunkiin 3.5.-9.5., jäsenemme eivät valitettavasti pääse ottamaan osaa, sillä Akavan Erityisalat kierrättää eri ammattiryhmiä lakkorintamassa työtaisteluiden eri vaiheissa. 

Esimerkiksi itse työskentelen pääkaupunkiseudulla ja en osallistu lakkoon, koska työtaistelu on tässä vaiheessa rajattu museoalan ja kirjastojen ammattiryhmiin.  Se, että me emme ole lakossa ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät tavoitteemme etenisi, sillä Akavan Erityisalojen ammattiryhmät ponnistelevat yhteisen tavoitteen eteen: tavoitteena on saada seuraavalle sopimuskaudelle palkkaohjelma, jolla korjataan kuntasektorin korkeakoulutettujen matalapalkka-alojen ansoiden jälkeenjääneisyyttä. Akavan Erityisalojen eri ammattiryhmät taistelevat siis, yhdessä ja yhteistyössä, yhteisen tavoitteen eteen #arvoa asiantuntijalle. 

Olemme tuoneet Akavan Erityisaloille esille sen, että mikäli neuvottelutulosta ei ole saatu 9.5 ja työtaistelut vielä jatkuvat, haluamme osallistua lakon seuraavaan aaltoon.

Nyt on aika korjata nuoriso- ja liikunta-alojen palkkaus. Meidän aikamme on tullut!

 

Harri Liikala
Puheenjohtaja
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry