Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet päivitettiin

15.1.2020
Nuoli ry
#
Nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden päivitys julkistettiin Tampere-talolla Nuori2020-tapahtumassa. Päivitettyn versioon otettuja muutoksia sekä jatkotoimenpiteita ammattieettisten ohjeiden lanseeraamiseksi esittelivät Jonna Laitinen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssista sekä Minna Rauas Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoista.

Ammattieettisten ohjeiden julkistus (muokattu).jpg

 

Nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden tarkoituksena on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä. Ohjeet on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.

- Eettistä pohdintaa tulisi harjoittaa arkipäivän tilanteissa. "Mitä nyt pitäisi tehdä?" kysymys voidaan esittää muodossa "Mikä olisi tässä tilnteessa oikein?", toteaa nuorisotyön ammattieettisistä ohjeista kirjan kirjoittanut asiantuntija Minna Rauas.

Oman kappaleen ammattieettisistä ohjeista sekä niitä käsittelevästä kirjasta: "Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma", voi ladata seuraavien linkkien kautta.

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet (pdf)
Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma. 2. uusittu painos (pdf)