Opinnäytetyö: Yhteisöpedagogien sijoittuminen avo- ja sijaishuollon tehtäviin haastavaa

12.5.2020
Nuoli ry
Jenna Pirinen ja Laura Kinnunen selvittivät opinnäytetyössään yhteisöpedagogien mahdollisuuksia sijoittua lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tehtäviin. Valviran 3/2017 antaman lausunnon mukaan tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä alan työtehtävissä, jotka eivät edellytä sosiaalialan ammattipätevyyttä. Käytännössä sijoittuminen työtehtäviin on kuitenkin osoittautunut hankalaksi.

Tutkimuksen tarkoituksena oli muun muassa selvittää, onko sosiaalialan ammattipätevyyden puuttuminen estänyt tai vaikeuttanut yhteisöpedagogien sijoittumista niihin lastensuojelun avo- ja sijaishuollon työtehtäviin, joissa pätevyyttä ei edellytetä. Siihen haastateltiin johtavia sosiaalityöntekijöitä, avo- ja sijaishuollon johtajia sekä työntekijöitä seitsemällä eri paikkakunnalla, jotka maantieteelliseltä sijainniltaan ja asukasluvultaan poikkesivat toisistaan. Haastatteluaineiston opinnäytetyön tekijät keräsivät sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Tulosten perusteella yhteisöpedagogien sijoittuminen sekä julkiselle että yksityiselle sektorille on haastavaa. Yksi selittävä tekijä on se, että vaikka avo- ja sijaishuollossa on työtehtäviä, joissa ei edellytetä sosiaalialan ammattipätevyyttä, niin käytännössä laki kuitenkin rajoittaa työllistymismahdollisuuksia: muuta henkilöstöä voidaan palkata vain, jos yksikoissä on riittävästi laillistettuja ammattihenkilöitä.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy. Tutkimukseen ja sen tuloksiin voi tutustua täällä:

>> Yhteisöpedagogin rooli lastensuojelussa - Kilpailevatko yhteisöpedagpogit ja sosionomit samoista työtehtävistä lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa?