Puheenjohtaja bloggaa: Nuolen vuosi 2022

17.1.2022
Harri Liikala
#
Nuolen 20-vuotisjuhlan yhteydessä pidetyssä syyskokouksessa liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yhteisöpedagogi Harri Liikala. Blogissaan hän kertoo ammattijärjestömme toiminnasta vuodelle 2022. Toimintavuoden aikana muun muassa jalkautamme nuorisotyölle laadittuja työhyvinvointisuosituksia, selvitämme opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen turvin liikunnan tutkintonimikkeistön uusimista toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa sekä tarkastelemme ammattijärjestömme järjestäytymiskanavan mahdollista muuttamista.

Hyvää uutta vuotta 2022 meille Nuolen jäsenille!  Nuoli täytti 20-vuotta ja merkkivuosia juhlittiin Nuolen perustamispaikkakunnalla Mikkelissä. Juhlat olivat onnistuneet ja hyvät juhlat saattoivat Nuolen uudelle vuosikymmenelle.

Vuosi 2022 otetaan vastaan uuden hallituksen voimin, jossa on mukana niin uutta, kuin vanhaa. Aloitin uutena puheenjohtajana, hallituksessa on edelliseltä kaudelta jatkajia ja myös uusia hallituslaisia aina pidempiaikaisista jäsenistä ja työelämäkonkareista uusiin vastavalmistuneisiin. Nettisivuille ja someen tulee hallituksen jäsenten esittely, joten keskityn tässä kirjoituksessa uuteen vuoteen ja Nuolen kannalta merkityksellisiin teemoihin. Uusi vuosi on tapana aloittaa tekemällä jonkinasteisia lupauksia. Lupauksissa korostuu usein oman hyvinvoinnin parantaminen. On se sitten karkkilakko, kuntoilun lisääminen, ystävyyssuhteiden vahvistaminen tai muu lupaus, joka parantaa elämän laatua. Nuoli voi auttaa sinua uudenvuoden lupauksen osalta. Yksi uuden vuoden lupauksista voisi olla: panosta työhyvinvointiisi!  

Nuoli ja Humanistinen ammattikorkeakoulu vastasivat 2020-2021 tutkimushankkeesta, jossa tutkija Minna Rauas selvitti yli 500 nuorisotyön ammattilaisen näkemyksiä työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimushankkeen myötä syntyi työhyvinvoinnin suositukset, jotka tukevat nuorisotyön ammattilaisten työhyvinvointia.

Suosituksissa oli monta hyvää nostoa, mutta haluan antaa sinulle muutaman vinkin alkuvuoteen, jotka tukevat sinun työhyvinvointiasi ja, jotka kenties voit luvata toteuttaa työelämässä kuluvana vuonna. Ensimmäinen vinkki:


1.    Vahvistetaan työhyvinvointia selkeillä, mutta monipuolisilla työnkuvilla

Näin vuoden alussa on hyvä pohtia omaa työtä ja sen sisältöjä. Työnkuvan tulisi olla sellainen, että työnkuvassa avataan työn sisältö ja työn vaativuus. Hyvä tehtävänkuva on sellainen, että se on rajattu, mutta se myös mahdollistaa kokeiluja ja uuden oppimista. Jos koet, että tehtävänkuva kaipaa päivittämistä ota yhteyttä esihenkilöösi ja käy läpi tehtävänkuvasi. Katsokaa, että tehtävänkuva vastaa työn vaativuutta ja on ajantasalla. Hyvä ja selkeä tehtävänkuva mahdollistaa sinulle sen, että voit tehdä työtä hyvällä mielin.

Toinen vinkeistäni liittyy palkkaukseen:


2.    Keskustellaan palkkauksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Meille Nuolessa on tärkeää, että jäsenistömme saa palkkaa, joka vastaa tehtävän vaativuutta ja osaamista, jonka korkeasti koulutetut nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ansaitsevat. Edellinen vinkkini, koski tehtävänkuvia ja osana tehtävänkuvaa kulkee myös palkkaus. Tehtävän vaativuuden mukana kulkee myös palkka. Jos tehtävänkuva on muuttunut vaativammaksi, palkan tulee seurata perässä ja tässä sinun kannattaa pitää ääntä työpaikalla. Oikeudenmukainen palkkaus on keskeinen osa työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Me unohdamme usein sen, että palkasta voi ja pitää neuvotella. Työehtosopimukset asettavat minimin, mutta mikään ei estä sinua käymästä keskusteluja, jossa sinun työsuorituksistasi tai lisäkoulutuksestasi maksettaisiin lisää palkkaa. Kun on näyttöjä onnistumisesta, on tärkeää, että työnantaja muistaa työntekijää esimerkiksi tulospalkkiolla tai nostaa palkkaa, koska työntekijä on osoittanut osaamisensa ja arvonsa työyhteisölle.
Ota siis rohkeasti palkkaus esiin työpaikalla ja mahdollista se, että saat työstä oikeudenmukaisen korvauksen.
Tässä oli muutamia nostoja. Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi- työhyvinvointi nuorisotyössä löytyy Nuolen nettisivuilta. Vuosi 2022 on myös työhyvinvoinnin suositusten jalkauttamisen vuosi. Tästä vuodesta tulee työhyvinvoinnin vuosi.

Liikunnan tutkintonimikkeet -hanke

Nuoli käynnisti puoli vuotta kestävän opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen, jossa tutkitaan työllistymisen ja laadullisen työllistymisen haasteita liikuntaneuvoja (toinen aste) ja liikunnanohjaaja (AMK) tutkinnoilla ja selvitetään soveltuvia korvaavia tutkintonimikevaihtoehtoja.
Tutkintonimikkeen vaihtamisen tarpeesta vallitsee laaja-alainen yhteisymmärrys liikunta-alan ammattilaisten keskuudessa. Toivon ja uskon, että tämä hanke vie eteenpäin Nuolen vuosia esillä pitämää tavoitetta vaihtaa liikunnanohjaaja (AMK) tutkinto parempaa tutkintonimikkeeseen, jota voimme esittää valtionhallinnolle. Uusi tutkintonimike tukisi jäsenistömme työllistymistä ja palkkausta tutkintoa paremmin vastaaviin tehtäviin.

Järjestäytymisneuvottelut

Edellisvuonna Akavan Erityisalojen vuosikokouksessa päätetty jäsenmaksurakenneuudistus oli meidän kannaltamme epäedullinen. Uudistuneessa jäsenmaksurakenteessa Nuolen yhdistysjäsenmaksut Akavan Erityisaloille kasvavat arviolta noin 15 000 - 16 00o euroa. Kulujen nousun johdosta selvitämme myös muita mahdollisia järjestäytymiskanavia ammattiliitollemme. Olemme käyneet jo tunnustelevia neuvotteluita eri järjestöjen kesken. Neuvottelut ovat auki ja neuvottelut tullaan käymään hyvässä hengessä. Neuvotteluissa tullaan hakemaan jäsenistömme kannalta parasta kokonaisratkaisua. Tulemme informoimaan jäsenistöä nettisivujen ja somen kautta. Koska neuvottelut ovat luottamuksellisia on täyttä avoimuutta ja kuulemista hankala toteuttaa täysimittaisesti, mutta takaan sen, että tulemme kuulemaan teitä lopullista ratkaisua tehdessämme jollakin tavalla!

Edellä mainitut olivat vain osa Nuolen uudesta vuodesta. Jäsenistömme edunvalvonnan rinnalla opiskelijatoimintamme jatkuu ja toivomme, että korona jäisi pikkuhiljaa taakse, jotta nuoriso- ja liikunta-alan opiskelijat pääsisivät palaamaan takaisin kampuksiinsa etäopiskelun sijaan.

Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta nuolilaiset!


Harri Liikala
Puheenjohtaja