Puheenjohtajan tehtävä haettavana!

13.10.2023
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
#
Nuolen hallituksen puheenjohtaja Harri Liikala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Vuodesta 2016 alkaen hallituksen työskentelyssä mukana olleen Liikalan mukaan on aika antaa tilaa uusille kasvoille ja ideoille siitä, miten nuoriso- ja liikunta-alan työntekijöiden ja ammattialan edunvalvontaa tulee edistää. Harri kannustaakin uusia toimijoita hakemaan rohkeasti mukaan liiton hallitustyöskentelyyn. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 4.11.

Harrin puhe.jpgPuheenjohtajakauteni alussa saimme päätökseen järjestäytymisneuvottelut, jossa päätimme jatkaa Akavan Erityisalojen jäsenjärjestönä. Neuvottelujen taustalla oli Akavan Erityisalojen jäsenmaksurakennetta koskenut uudistus, joka vaikutti suoraan liittomme talouteen.

Järjestörakenteemme toimii niin, että ohjaamme merkittävän osan jäsenmaksutuotoistamme keskusliitollemme Akavan Erityisaloille. Näillä tuotoilla rahoitetaan edelleen keskusliittomme kautta jäsentemme jäsenedut ja palvelut.

Jäsenmaksurakenneuudistus nosti oleellisella tavalla Akavan Erityisaloille ohjattavia maksuja, mikä vaikutti voimakkaasti liittomme talouteen. Uudistuksen johdosta kävimme neuvotteluja Nuolen järjestäytymisestä, Akavan Erityisalojen lisäksi kahden muun ammattiliiton ja yhden työmarkkinakeskusjärjestön kanssa. Kokonaisharkinnan perusteella päädyimme lopulta kuitenkin jatkamaan Akavan Erityisalojen jäsenjärjestönä.

Puheenjohtajakauteni aikana olemme onnistuneet sopeuttaneet toimintaamme siten, että taloudellisesti olemme päässeet uudistusta edeltävälle tasolle.  Tästä iso kiitos liiton toiminnanjohtaja Petteri Piiraiselle sekä ahkeralle ja paneutuvalle Nuolen hallitukselle.

Edunvalvonnan osalta olemme esittäneet yhdessä kumppaneidemme kanssa kesäkuussa 2022 liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintotonimekkeen korvaamista Liikunta-alan asiantuntija (Amk) tutkintonimikkeellä.  Esitys perustui liikunnan tutkintonimike-hankkeessamme valmistuneeseen, tutkija Timo Ala-Vähälän laatimaan kattavaan ja perusteellisen raporttiin tutkintonimikkeen uudistamisen tarpeesta.

Esitys tutkintonimikkeiden muuttamisesta jätettiin yhdessä hankekumppaneiden, Liikuntatieteellisen Seuran, Suomen Liikunnan Ammattilaisten, Urheiluopistojen, Suomen Ammattivalmentajien sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Näistä viimeksi mainittu edusti hankkeessa liikunnan AMK-kouluttajien verkostoa. Esityksen jättämisen jälkeen olemme tehneet edunvalvontatyötä asiaa valmistelevien virkamiesten ja päättävien ministereiden suuntaan ja toivomme, että tutkintonimikkeen uudistus saadaan maaliin pääministeri Petteri Orpon hallituksen toimikauden aikana.

Liikunnan tutkintonimikkeen lisäksi Nuoli on tehnyt edunvalvontaa koskien nuorisoalan resurssointia. Laadimme omat eduskuntavaalitavoitteemme, joissa otimme kantaa nuorisolain muuttamiseksi siten, että laissa määriteltäisiin riittävät resurssit. Laadimme asiasta myös yhteisen kannanoton ammattiliitto Jytyn kanssa Helsingin Sanomiin.

Puheenjohtajakauteni aikana liikunta-alan jäsenistömme ovat saaneet uutena jäsenetuna Liikunnan ammattilainen ja nuorisotyön jäsenemme Nuorisotyö-lehden. Jälkimmäisen osalta Nuoli aloittaa julkaisuyhteistyön Suomen Nuorisoseurojen kanssa vuoden 2024 alusta. Ammatillisten lehtien myötä Nuolen ääni näkyy erityisesti ammatillisen hyvinvoinnin ja ammatillisen edunvalvonnan teemoissa.

Kauteni lopussa teimme Suomen Urheilujohtajien Johtavien Toimihenkilöiden (SUJT) kanssa sopimuksen järjestöjemme yhdistymisestä. Järjestöjemme yhdistymisellä tavoittelemme liikunnan  ammattilaisten entistä tehokkaampaa edunvalvontaa.

Kannustan rohkeasti nuoriso- ja liikunta-alan jäseniämme hakemaan liittomme hallituksen tai puheenjohtajan luottamustehtävään kaudelle  2024–2025!  Puheenjohtajana olen ollut erityisen iloinen siitä, että tehtävä antaa valtavasti tietoa valtakunnan tasolla nuoriso- ja liikunta-alan ammatillisista kysymyksistä sekä työmarkkinakysymyksistä. Tätä tietoa ja kokemusta voi hyödyntää omalla työurallaan siten, että tuntee oman alan ammatillisia kysymyksiä laaja-alaisesti aina kunnallisesta työstä yrityksissä tehtävään työhön.

Tässä työssä sinun on mahdollista tehdä merkityksellistä työtä, jossa keskiössä on nuoriso- ja liikunta-alan ammattilaisten ja ammattialan edunvalvonta.  Työtä varmasti riittää niin työmarkkinakysymysten, kuin ammatillisen edunvalvonnan parissa.

Kiitos kaikille kuluneista vuosista. Vuodet ovat olleet antoisia ja nyt minun on aika siirtyä taustalle, mutta kiinnostus nuoriso- ja liikunta-alan ammatillisiin kysymyksiin ei ole kadonnut. Olen valmis tukemaan tulevaa puheenjohtajaa ja hallitusta taustalta, mikäli tätä kysytään ja toivotaan.

Kiitos kaikille ja jatketaan työtä nuoriso- ja liikunta-alan edunvalvonnan eteen tulevaisuudessakin!


Harri Liikala
Puheenjohtaja