TYJ: Ansiopäivärahaa voi saada kolmen kuukauden työskentelyn perusteella

28.4.2020
Nuoli ry
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ tiedottaa, että väliaikaisen lakimuutoksen myötä on mahdollista saada ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastaan, kun on ollut töissä 13 viikkoa eli 3 kuukautta. Normaalisti oikeis päivärahaan kertyy 6 kuukauden aikana. Työttömyysturvasta poistuu myös 5 päivän omavastuuaika ja 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana.

Mistä haen työttömyysturvaa?

 

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, kun olet ollut työssä 13 viikkoa eli noin 3 kuukautta. Työn tulee olla tehty kassan jäsenyysaikana. Yleensä edellytetään 26 viikon eli noin 6 kuukauden työskentelyä. 3 kuukauden työskentely riittää, jos viimeinen työviikko on alkanut 1.3.2020 jälkeen ja oikeus työttömyysturvaan alkaa viimeistään 5.7.2020.

Jos olet kassan jäsen ja täyttänyt jäsenyysaikanasi työssäoloehdon, hae työttömyysturvaa omasta työttömyyskassastasi. Jos sinulla ei ole työhistoriaa, et ole työttömyyskassan jäsen tai jos jäsenyys- ja työskentelyaikaa ei ole kertynyt riittävästi, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta.

Hyödyllisiä linkkejä lomautetuille tai työttömäksi jääville:

Muut työttömyysturvan parannukset

Työttömyysturvaan tehtiin huhtikuussa seuraavat muutokset:

  • Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020.
  • Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.

Yrittäjän työttömysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista. Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.-30.6.2020.