​Uusi toimintavuosi on jo täydessä vauhdissa

12.2.2017
Mika Pietilä
#
Nuolen 16. toimintantavuosi on jo täydessä vauhdissa. Hallitus on pitänyt ensimmäisen verkkokokouksen, opiskelijatoimikunta kokoontunut työseminaariin ja lauantaina 11.2. 2017 nuolilaisia osallistui Akavan Erityisalojen luottamushenkilöiden perehdytyspäivään.

Lisäksi toiminnanjohtaja on ehtinyt jo ensimmäisille oppilaitosvierailuille sekä lukuisiin muihin toimintaan liittyviin palavereihin ja kokouksiin, erilaisten rutiiniluontoisten tehtävien ohella.

Vuosi 2017 on Nuolen uuden strategian mukainen toimintavuosi. Nuolen syysliittokokous hyväksyi strategian marraskuussa, ja samassa kokouksessa hyväksyttiin myös uuden strategian mukainen toimintasuunnitelma. Strategiaan kirjattu kolme päämäärää: 1) korkeakoulutetut nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä, 2) Nuoli luo edellytyksiä tulevaisuuden hyvälle työelämälle ja 3) toimimme rohkeasti ja avoimesti - jäseniämme kuunnellen. Päämääriimme ponnistelemme seuraavan neljän vuoden aika eri toiminnan painopisteiden kautta, kuten vaikuttamalla alojemme koulutukseen, edistämällä hyvää työelämää, nostamalla ammattialojemme profiilia ja kasvattamalla jäsenmääräämme.

Toimintasuunnitelman toimenpiteitä tälle vuodelle on suunniteltu ja aikataulutettu tietysti tarkemmin. Alkuvuosi tulee olemaan työntäyteinen. Toimistolla työstetään ja viimeistellään erilaisia suosituksia nuoriso- ja liikunta-aloille, osallistutaan Sportec2017 ja Nuori2017 -tapahtumiin, osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntavaalien yhteydessä, viimeistellään uuden visuaalisen ilmeen mukaisia painotuotteita sekä ollaan mukana Akavan Erityisalojen strategiaprosessissa sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän testauksessa ja käyttöönotossa. Sen lisäksi, että Nuoli tekee ja toimii, niin jäsenillä on mahdollisuus osallistua Akavan Erityisalojen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Operatiivinen toiminta tapahtuu suurelta osion toimiston koordinoimana ja hoitamana. Pienessä järjestössä tietysti myös luottamushenkilöt ottavat osaa operatiivisen toiminnan toteuttamiseen. Nuolella onkin laajasti jäseniä mukana luottamustehtävissä. Nuolessa näitä ovat hallitus ja opiskelijatoiminta, joissa on yhteensä yli 20 henkilöä, kun lasketaan mukanaan varajäsenet. Näiden luottamushenkilöiden lisäksi meillä on useampia jäseniä mukana Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikunnissa. Kaikki nämä luottamushenkilöt ovat vaikuttamassa alojemme ja jäsentemme työelämän olosuhteisiin, monin eri tavoin.

Paljon on siis valmisteilla, tuloillaan ja kehitteillä. Osa asioista konkretisoituu nopeammin, joidenkin asioiden etenemistä pitää odottaa malttaen.

Tästä tulee taas hyvä vuosi. Tsemppiä ja energiaa kaikille.

Mika Pietilä, puheenjohtaja