Yhteisöpedagogit ovat edelleen päteviä lastensuojelun työtehtäviin

15.2.2017
Nuoli ry
#
Opiskelijoita on viime aikoina keskusteluttanut yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon tuottama pätevyys lastensuojelun työtehtäviin. Pääosin pelot ovat turhia, sillä lastensuojelun työtehtäviin voi edelleenkin sijoittua vakituiseen työsuhteeseen, kunhan kyseessä ei ole suojattu ammattinimike.​

Asia on noussut keskusteluun, koska sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettun lain (voimaan 1.3.2016), on arveltu nousevan esteeksi lastensuojelun työtehtäviin pääsemiselle muun muassa lastenkoteihin ja nuorisokoteihin.

Uudessa laissa on sosiaalihuollon ammattinimikkeistä suojattu sosionomi ja geronomi -ammattinimikkeet, kun aikaisemmin suojattuja olivat jo muun muassa sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä -ammattinimikkeet. Niin vanhemman kuin uudemmankin säädöstekstin perusteella on edelleenkin mahdollista työskennellä ao. työyhteisöissä muilla suojaamattomilla ammattinimikkeillä, kuten ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, vapaa-ajanohjaaja jne.

Ammattiliittomme tulee lähiaikoina julkaisemaan tarkemman selvityksen yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon kelpoisuudesta sosiaalialan tehtäviin. Tässä vaiheessa julkaisemme kuitenkin jo mahdollisten epäselvyyksien välttämäiseksi uudelleen kesällä 2013 asiasta tekemämme tiedotteen, jonka sisältö pitää hyvin pitkälti paikkansa edelleenkin uuden säädöksen valossa, sekä aiheeseen liittyvän Kuntaliiton yleiskirjeen (12-80-2005).

Liitteet