Puheenjohtaja bloggaa: Digitalisaation haasteita

21.8.2016
Mika Pietilä
#
Osallistuin menneellä viikolla perinteikkääseen Lappeenranta-seminaariin Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunnan jäsenten kanssa. Seminaari kokosi tällä kertaa noin 700 kunta-alan näkijää, tekijää ja osaajaa kahdeksi päiväksi kuulemaan ja oppimaan digisaatiosta (=digitalisaatio).

Kuten aikaisempina vuosina, niin tälläkin kertaa, Lappeenranta-seminaarin sisältö ja anti oli laadukas. Erityisesti pidin napakoista luento-osuuksista, joissa eri asiantuntijat tarkastelivat digisaatiosta eri näkökulmista. Ohjelman sisälsi myös muutamia kunta-alan toimijoiden hyviä käytäntöjä, tosin ne eivät nyt sisällöltään tai aihepiiriltään ollet minun mielestä "napakymppejä".

Lappeenranta-seminaarin puhujat muistuttivat kaikkia toimijoita useaan otteeseen siitä, että digisaatio ei ole itseisarvo. Ei siis oteta jotakin uusinta sovellusta käyttöön sen takia, että se on niin mahtava ja hyvä. Digisaatiossa on kyse palvelumuotoilusta, jossa yksittäisillä välineillä palvellaan asiakkaita. Nuolen kohdalla jäseniämme. Kun mietimme palveluihimme muutoksia tärkeintä ei ole teknologia, vaan toiminnan tavoitteet, sisällöt ja prosessit. Niissä digisaatio voi olla meille avuksi.

Seminaarin aikana mietin käsitettä "haaste" seminaarin nimessä "Digisaatio - haaste kuntatyölle". Mielestäni digisaatio haastaa muuttumaan. Digisaation myötä yhteiskunnan rakenteet muuttuvat jatkuvasti. Ammatteja tulee aivan varmasti katoamaan, mutta tilalle syntyy myös uusia. Myös koulutus vanhenee nopeasti, kun digisaatio muuttaa esimerkiksi toimintamalleja ja -ympäristöä. Omasta mielestäni suurin haaste on ihmisten asenteet, jossa digisaatio asetetaan vastakkain esimerkiksi vallitsevien nykyisten toimintatapojen kanssa tai ei uskalleta luopua mistään vanhasta. Se ei ole hedelmällisin maaperä ja tilanne kehittää toimintaa digisoituvassa yhteiskunnassa.

Ammattijärjestön puheenjohtajana joutuu usein pohtimaan oman järjestön toimintaa ja palveluita. Myös sitä mihin keskittyä, mikä on tärkeintä, miten kehittää ja miten tiettyjä palveluja voitaisi tarjota muun muassa tehokkaammin tai enemmän. Pohdinta ei tietenkään tapahdu aina yksin, vaan erilaisissa kokoonpanoissa, huomioiden jäsenten palautteet ja yhteydenotot.

Palatessani kotiin Lappeenrannasta Ouluun oli minulla hyvää aikaa käydä läpi Nuolen hallituksen strategiaprosessin tuotoksia. Olin todella iloinen, että sieltä löytyivät kaikki ne ydinasiat, joista seminaarissa muistutettiin. Olemme miettineet toimintamme tarkoitusta, tavoitteita ja sisältöä. Olemme analysoineet eri tavoin jäsentemme tarpeita. Eli oikealla polulla ollaan. Olen myös tyytyväinen siitä, että olemme parhaillaan uusimassa Nuolen visuaalista ilmettämme ja verkkopalvelua. Koetamme ottaa digisaatiosta mahdollisimman paljon irti näissä uudistuksissa, peilaten uudistuksia jäsenten esittämiin näkemyksiin ja kehittyä yhä paremmaksi toimijaksi.

Mukavaa alkanutta syksyä.

Mika Pietilä, puheenjohtaja