Nuolen jäsenet

Nuolella on tällä hetkellä noin 1 400 jäsentä. Noin puolet jäsenistä on työelämässä. Korkeakouluissa aloja opiskelevia jäseniä Nuolella on lähes 600. Nuolen jäseniksi voivat liittyä vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ja työntekijät sekä näiden alojen opiskelijat.

Nuoriso- ja Liikunta-alojen asiantuntijat ry (Nuoli) on yksi Akavan Erityisalat AE ry:n 23 jäsenjärjestöstä. Nuolen jäsenten jäsenpalvelut järjestetään Akavan Erityisalojen ja Nuolen toimesta.

Nuoli vastaa jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta sekä vaikuttamistyöstä. Tätä työtä toteutetaan yhteistyössä Akavan Erityisalojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenten työsuhde- ja lakimiespalvelut ja palkkaneuvonta hoidetaan Akavan Erityisalojen lakimiesten ja asiamiesten toimesta.