Jäsenmaksut 2023

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden jäsenmaksut vuodelle 2023 määräytyvät jäsenlajin mukaan. Eläkeläisten, ammatinharjoittajien, opiskelijoiden, ulkomailla asuvien ja opiskelijoiden jäsenmaksu on euromääräinen (€/kk) ja palkansaajien 1,25 % ennakonpidätyksen alaisista tuloista.

Lisätietoja vuoden 2023 jäsenmaksuista löydät myös keskusliittomme Akavan Erityisalojen sivuilta:

Liiton jäsenmaksu maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista, kuten

  • bruttopalkasta
  • lomakorvauksista / lomarahasta
  • luontoiseduista (mm. lounas-, auto- ja puhelinedut)
  • tukipaketit irtisanomistilanteessa.

Jos sinulla on useita työnantajia, jäsenmaksu maksetaan kaikista palkkatuloista.


ERKO-työttömyyskassan etuutta nostavien jäsenmaksu on 23 euroa kuukaudessa. Työttömyyskassa ei peri jäsenmaksua suoraan etuudesta, vaan jäsenmaksu on maksettava itse esimerkiksi Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa. Jäsenmaksu on sama myös muun kassan etuutta nostaville ja kassan etuudella tai aikuiskoulutustuella opiskeleville jäsenille.


Opiskelija tai opintovapaalla olevan jäsenmaksu riippuu siitä, onko opiskelijalla työttömyyskassan jäsenyys vai ei. Kassattomien opiskelijoiden jäsenlaji on Opiskelija Basic ja kassallisten Opiskelija Pro. Opiskelijajäsenlajien jäsenmaksut ovat vuodessa seuraavat:

Opiskelija Basic = 10 euroa

Opiskelija Pro = 96 euroa

Opiskelija Pro -jäsenet voivat maksaa jäsenmaksun esimerkiksi Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa. Jäsenmaksu yhdeltä kuukaudelta on 8 euroa.


Ammatinharjoittaja- sekä yrittäjäjäsenten jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa (kertamaksu tai 16,66€/kk). Jos liityt tai aloitat yritystoiminnan kesken vuoden, jäsenmaksu peritään vain loppuvuoden osalta.


Minimijäsenmaksua 10€/kk maksavat ne jäsenet, joilla ei ole palkkatuloja tai eivät saa ERKO-työttömyyskassan etuutta tai jotka ovat eläkkeellä tai ulkomailla (ei koske lähetettyä työntekijää). Tällainen tilanne on, jos olet esim. Kelan etuudella. Muista päivittää jäsentietosi saadaksesi minimijäsenmaksun!

Minimimaksua maksat ainoastaan niiltä kuukausilta, jolloin sinulla ei ole palkkatuloa yhdeltäkään päivältä. Esim. jäät perhevapaalle 5.3. Saat palkan neljältä päivältä maaliskuussa ja maksat näiden päivien tulosta normaalin prosentuaalisen jäsenmaksun. Tällöin maksat 10 euron jäsenmaksua vasta huhtikuusta alkaen.
 

Jäsenmaksun maksaminen itse

Jäsenmaksunsa itse maksavien normaali menettely on, että jäsenmaksu maksetaan kerran kuukaudessa. Jos haluat poiketa tästä, asiasta on sovittava jäsensihteereiden kanssa.

Jäsenmaksun voit maksaa helpoimmin sähköisessä jäsenasioinnissa:

Asioinnista löydät jäsenmaksulaskurin välilehden jäsenmaksut alta. Laskuriin syötetään valitun kuukauden tai ajanjakson aikana ansaitut bruttoansiot, jonka jälkeen laskuri laskee jäsenmaksun ja muodostaa siitä viitesiirron.

Voit myös halutessasi generoida jäsenmaksusi maksutiedot haluamallesi ajanjaksolla verkkosivuiltamme löytyvällä jäsenmaksu- ja viitelaskurilla:

Tässä vaihtoehdossa jäsenmaksu maksetaan verkkopankissa. Jäsenmaksun ja viitteen gereneroimiseen tarvitset jäsennumerosi, jonka löydät esimerkiksi jäsenkortistasi. Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa sen myös jäsenten verkkoasioinnista.

 

Jäsenmaksun maksaminen valtakirjalla

Työnantajalle voi antaa myös valtakirjan jäsenmaksun perimiseksi suoraan palkasta, jolloin työnantaja vastaa jäsenmaksujen tilittämisestä ammattiliitolle.

Mikäli haluat, että työnantajasi perii jäsenmaksusi voit tulostaa valtakirjan oheisesta linkistä:

Valtakirja työnantajalle (pdf)

Uusille jäsenille valtakirja toimitetaan liiton toimistosta jäseneksi hyväksymisesi jälkeen. Huom! Jäsenmaksujen valtakirjaperinnän käytänteet ovat työnantajakohtaisia, mistä johtuen perintä ei ole joidenkin työnantajien kanssa mahdollinen.

Jäsenmaksu työttömyyskassan etuuksista

Jäsenmaksua maksetaan myös työttömyyskassan etuuksista, kuten ansiosidonnaisesta päivärahasta, vuorottelukorvauksesta ja koulutustuesta.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko perii maksamistaan etuuksista jäsenmaksun automaattisesti (ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus). Muiden kassojen osalta jäsenmaksu on hoidettava itse.

Mikäli haet Erityiskoulutettujen työttömyyskassan etuuksia, muista aina tarkistaa, että kaikki jäsenmaksusi ovat kunnossa, sillä kassa tarkistaa aina jäsenmaksusi. Mikäli jäsenmaksuja uupuu, voi kassalta tulla kielteinen tukipäätös.

Jäsenmaksusi sekä muiden tietojesi ajantasaisuuden voit tarkistaa ja päivittää itse sähköisessä jäsenasioinnissa. Mikäli jäsenmaksuja uupuu, voit laskea palvelusta löytyvän jäsenmaksulaskurin avulla jäsenmaksuviitteen myös pidemmälle ajanjaksolle (esim. 3 kk).

Lisätietoja jäsenmaksuista

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai -maksuista, ota yhteys jäsensihteereihin:
Akavan Erityisalat ry / Jäsensihteerit
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
puh. 0800 135 370 (maksuton palvelunumero)