Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi
- työhyvinvointi nuorisotyössä

Työhyvinvointitutkimuksessa yli 500 nuorisotyön ammattilaista kertoivat näkemyksiään työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa rakentui suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen nuorisotyössä ja siitä kertova kirja. Lisäksi aiheesta tuotettiin video.  

Tutkimuksessa laaditut suositukset ovat tarkoitettu kaikille nuorisoalan toimijoille niin yksittäisille työntekijöille, työyhteisöille ja organisaatioille kuin myös valtakunnallisille toimijoille ja rahoittajille. Työhyvinvointi on läsnä työn arjessa, mutta sen kehittäminen on koko toimialaa koskeva asia.