Jäsenmaksut 2024

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden jäsenmaksut vuodelle 2024 määräytyvät jäsenlajin mukaan. Eläkeläisten, ammatinharjoittajien, opiskelijoiden, ulkomailla asuvien ja opiskelijoiden jäsenmaksu on euromääräinen (€/kk) ja palkansaajien 1,25 % ennakonpidätyksen alaisista tuloista.

Lisätietoja vuoden 2024 jäsenmaksuista löydät myös keskusliittomme Akavan Erityisalojen sivuilta:

Liiton jäsenmaksu maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista, kuten

  • bruttopalkasta
  • lomakorvauksista / lomarahasta
  • luontoiseduista (mm. lounas-, auto- ja puhelinedut)
  • tukipaketit irtisanomistilanteessa.

Jos sinulla on useita työnantajia, jäsenmaksu maksetaan kaikista palkkatuloista. Jäsenyyteen voi lisätä ilman lisäkuluja ERKO-työttömyyskassan jäsenyyden. Lomakkeen tähän löydät alempaa tältä sivulta. Oman kassajäsenyytesi voi tarkistaa jäsenten verkkoasioinnissa:


ERKO-työttömyyskassan etuutta nostavien jäsenmaksu on 23 euroa kuukaudessa. Työttömyyskassa ei peri jäsenmaksua suoraan etuudesta, vaan jäsenmaksu on maksettava itse esimerkiksi Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa. Jäsenmaksu on sama myös muun kassan etuutta nostaville ja kassan etuudella tai aikuiskoulutustuella opiskeleville jäsenille.

Soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa (kassa) saava jäsen maksaa jäsenmaksun ainoastaan pääasiallisesta tulostaan

Tilanteessa, jossa jäsen nostaa soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa, jäsenmaksu maksetaan ainoastaan pääasiallisesta tulosta. Mikäli työaika ja työttömyysaika sovitellussa päivärahassa on 50 % / 50 %, maksetaan jäsenmaksu työttömyysetuutta vastaavan jäsenmaksun mukaan. Ansiotulon ollessa pääasiallinen tulonlähde, jäsenmaksun määrä on 1,25 % tulosta, vähintään kuitenkin 23 €/kk.


Opiskelijan jäsenmaksu on 5 € kuukaudessa. Jäsenmaksun voi maksaa kerralla tai kolmen kuukauden välein.

Opiskelijajäsenyys    15 € / 3 kk

Jäsenyyteen voi lisätä ilman lisäkuluja ERKO-työttömyyskassan.


Ammatinharjoittaja- sekä yrittäjäjäsenten jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa (kertamaksu tai 16,66€/kk). Jos liityt tai aloitat yritystoiminnan kesken vuoden, jäsenmaksu peritään vain loppuvuoden osalta.


Minimijäsenmaksua 10€/kk maksavat ne jäsenet, joilla ei ole palkkatuloja tai eivät saa ERKO-työttömyyskassan etuutta tai jotka ovat eläkkeellä tai ulkomailla (ei koske lähetettyä työntekijää). Tällainen tilanne on, jos olet esim. Kelan etuudella. Muista päivittää jäsentietosi saadaksesi minimijäsenmaksun!


Soviteltua Kelan peruspäivärahaa tai muuta etuutta saava jäsen maksaa jäsenmaksun ainoastaan pääasiallisesta tulostaan

Tilanteessa, jossa jäsen nostaa soviteltua Kelan peruspäivärahaa tai muuta etuutta, jäsenmaksu maksetaan ainoastaan pääasiallisesta tulosta. Mikäli työaika ja Kelan etuutta koskeva aika sovitellussa päivärahassa on 50 % / 50 %, maksetaan jäsenmaksu Kelan etuutta vastaavan jäsenmaksun mukaan 10€/kk. Ansiotulon ollessa pääasiallinen tulonlähde, jäsenmaksun määrä on 1,25 % tulosta, vähintään kuitenkin 23 €/kk.

Työttömyyskassan liittäminen jäsenyyteen

Palkansaajajäsenten ja opiskelijoiden yleensä kannattaa ottaa jäsenyyteen mukaan myös työttömyyskassa (Erko), koska ansiosidonnainen päiväraha antaa paremman taloudellisen turvan työttömyysjaksoille. Työttömyyskassan maksama ansiosidonnaisen päivärahan suuruus on 60,48 € arkipäivältä (1300,41 €/kk), mikäli ansiotasosi on ollut keskimäärin 2000 €/kk.

Päivärahan määrä lasketaan työttömyysjaksoa edeltäneen ansiotason perusteella. Mikäli ansiotaso on ollut esimerkkilaskelmaa korkeampi, vaikuttaa se myös päivärahan määrään nostavasti.

Ilman kassan jäsenyyttä työttömyysjaksoilta maksetaan Kelan peruspäivärahaa, jonka suuruus on 37,21 € arkipäivältä, eli noin 800 euroa kuukaudessa.

Kassan voi liittää jäsenyyteensä seuraavana työpäivänä liittymisen jälkeen. Opiskelija voi liittyä kassan jäseneksi myös ehdollisesti, jos seuraava työpäivä ei ole tiedossa. Tässä vaihtoehdossa seuraava työpäivä ilmoitetaan liitolle myöhemmin joko chatilla tai sähköpostilla osoitteeseen: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi.

Kassan voi ottaa lisäeduksi jäsenyyteensä seuraavilla lomakkeilla:

Jäsenmaksun maksaminen itse

Jäsenmaksunsa itse maksavien normaali menettely on, että jäsenmaksu maksetaan kerran kuukaudessa. Jos haluat poiketa tästä, asiasta on sovittava jäsensihteereiden kanssa.

Jäsenmaksun voit maksaa helpoimmin sähköisessä jäsenasioinnissa:

Asioinnista löydät jäsenmaksulaskurin välilehden jäsenmaksut alta. Laskuriin syötetään valitun kuukauden tai ajanjakson aikana ansaitut bruttoansiot, jonka jälkeen laskuri laskee jäsenmaksun ja muodostaa siitä viitesiirron.

Voit myös halutessasi generoida jäsenmaksusi maksutiedot haluamallesi ajanjaksolla verkkosivuiltamme löytyvällä jäsenmaksu- ja viitelaskurilla:

Tässä vaihtoehdossa jäsenmaksu maksetaan verkkopankissa. Jäsenmaksun ja viitteen gereneroimiseen tarvitset jäsennumerosi, jonka löydät esimerkiksi jäsenkortistasi. Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa sen myös jäsenten verkkoasioinnista.

 

Jäsenmaksun maksaminen valtakirjalla

Työnantajalle voi antaa myös valtakirjan jäsenmaksun perimiseksi suoraan palkasta, jolloin työnantaja vastaa jäsenmaksujen tilittämisestä ammattiliitolle.

Mikäli haluat, että työnantajasi perii jäsenmaksusi voit tulostaa valtakirjan oheisesta linkistä:

Valtakirja työnantajalle (pdf)

Uusille jäsenille valtakirja toimitetaan liiton toimistosta jäseneksi hyväksymisesi jälkeen. Huom! Jäsenmaksujen valtakirjaperinnän käytänteet ovat työnantajakohtaisia, mistä johtuen perintä ei ole joidenkin työnantajien kanssa mahdollinen.

Jäsenmaksu työttömyyskassan etuuksista

Jäsenmaksua maksetaan myös työttömyyskassan etuuksista, kuten ansiosidonnaisesta päivärahasta, vuorottelukorvauksesta ja koulutustuesta.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko perii maksamistaan etuuksista jäsenmaksun automaattisesti (ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus). Muiden kassojen osalta jäsenmaksu on hoidettava itse.

Mikäli haet Erityiskoulutettujen työttömyyskassan etuuksia, muista aina tarkistaa, että kaikki jäsenmaksusi ovat kunnossa, sillä kassa tarkistaa aina jäsenmaksusi. Mikäli jäsenmaksuja uupuu, voi kassalta tulla kielteinen tukipäätös.

Jäsenmaksusi sekä muiden tietojesi ajantasaisuuden voit tarkistaa ja päivittää itse sähköisessä jäsenasioinnissa. Mikäli jäsenmaksuja uupuu, voit laskea palvelusta löytyvän jäsenmaksulaskurin avulla jäsenmaksuviitteen myös pidemmälle ajanjaksolle (esim. 3 kk).

Lisätietoja jäsenmaksuista

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai -maksuista, ota yhteys jäsensihteereihin:
Akavan Erityisalat ry / Jäsensihteerit
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
puh. 0800 135 370 (maksuton palvelunumero)