Työryhmät ja edustukset

Nuolen hallitus nimeää tarvittaessa työryhmiä. Työryhmät työskentelevät hallituksen alaisuudessa määräajan annetun tehtävän mukaisesti. Nuoli asettaa resurssien mukaan ehdokkaita erilaisiin neuvottelu- ja toimikuntiin, muun muassa Akavan Erityisaloissa.

Akavan Erityisalojen hallitus 2021-2022
Mika Pietilä, 2. varapuheenjohtaja

Akavan Erityisalojen neuvottelukunnat ja toimikunnat 2021-2022
Yksityissektorin neuvottelukunta:          -
Kunnan neuvottelukunta:                          Sari Nybäck, varajäsen Harri Liikala
Valtion neuvottelukunta:                           -
Korkeakoulutoimikunta:                             -
Ammatinharjoittajien toimikunta:           -
Opiskelijatoimikunta:                                  Kalle Kvick, varalla Ilhan Salad