Työryhmät ja edustukset

Nuolen hallitus nimeää tarvittaessa työryhmiä. Työryhmät työskentelevät hallituksen alaisuudessa määräajan annetun tehtävän mukaisesti. Nuoli asettaa resurssien mukaan ehdokkaita erilaisiin neuvottelu- ja toimikuntiin, muun muassa Akavan Erityisaloissa.

Akavan Erityisalojen hallitus 2017-2018
Mika Pietilä, varsinainen jäsen
Kirsi Yrjölä, varajäsen

Akavan Erityisalojen neuvottelukunnat ja toimikunnat 2017-2018 (vahvistetaan tammikuussa 2017)
Yksityisen sektorin neuvottelukunta: Eija Pietilä (varsinainen jäsen), Niina Mutanen (varajäsen)
Kunnan neuvottelukunta: Mika Pietilä (varsinainen jäsen), Sari Nybäck (varajäsen)
Ammatinharjoittajien toimikunta: Lasse Räisänen (varsinainen jäsen), Kirsi Yrjölä (varajäsen)
Opiskelijatoimikunta: Antti Aalto (varsinainen jäsen), Liisa Muhonen (varajäsen)