Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntija ry

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Nuoli – Nuoriso- ja liikunta-alanasiantuntijat ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen ja verkkosivun www.nuoli.info yhteydessä.
 
1. JÄSENREKISTERIN YLLÄPITO
Nuoli – Nuoriso- ja liikunta-alanasiantuntijat ry ei ylläpidä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin ylläpitäjä on kattojärjestömme Akavan Erityisalat AE ry Yhteyshenkilö: järjestelmäasiantuntija Kari Lapinlampi, puhelin 0201 235 351.
 
2. MUUT REKISTERIT
Nuoli – Nuoriso- ja liikunta-alanasiantuntijat ry (Y-tunnus: ) ylläpitää ja käsittelee omien tapahtumiensa osallistujatietoja sekä jäsenetuihin liittyviä hakemustietoja.
 
3. VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Nuoli – Nuoriso- ja liikunta-alanasiantuntijat ry toiminnanjohtaja Petteri Piirainen (lomalla 31.7.2018), petteri.piirainen@nuoli.info, 020 123 5397, Maistraatinportti 4 A (6. krs), 00240 Helsinki. Sijaisena toimii puheenjohtaja Mika Pietilä, mika.pietila@nuoli.info, 050 370 7297.
 
4. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY
Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun ilmoittaudut mukaan tapahtumaamme tai haet apurahaa.
 
Toimimme henkilötietojen käsittelijänä Akavan Erityisalat AE ry:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä. Käsittelemme jäsentietoja, kun lähetämme uutiskirjeen (nimi, sähköpostiosoite, asiointikieli), tiedotamme tapahtumista (nimi, sähköpostiosoite, asuin maakunta) tai teemme muuta jäsentiedotusta (nimi, sähköpostiosoite, asuin maakunta).
 
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:
Perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, asuin maakunta)
jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten liittymispäivä, jäsenlaji, jäsennumero, markkinointiluvat ja -kiellot, työttömyyskassan jäsenyys
työnantajatiedot ja työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio, ammatinharjoittaja)
jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset;
luottamustehtävät Nuoli - Nuoriso- ja liikunta-alanasiantuntijat ry:ssä
muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella
Tarvittaessa tallennamme tapahtumiin liittyen tiedon osallistumisvalinnasta ja  erityisruokavaliosta. Apurahahakemukseen liittyen tallennamme haettavan apurahan/tuen tarkoituksen ja haettavan summa.
 
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tapahtuman tai jäsenedun toteuttamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja jäsenten edunvalvonnan tueksi tai toimintamme kehittämistä varten (anonyymi tilastointi, seuranta ja raportointi). 
 
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. kirjanpito ja verotus. Käsittelemme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.
 
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen kohta 10).
 
6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET
Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille ainostaan tapahtuman tai jäsenedun toteuttamisen niin vaatiessa. Esimerkiksi tietoja voidaan luovuttaa postituspalvelua varten (kuten kalenteripostitus) ja yhteistyössä toteutettavissa tapahtumissa tiedonkulun sujumiseksi (osallistujien nimitiedot). Luovutamme tietoja suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee, esimerkiksi yhteistyökumppaneillemme jäsenetujen tarjomista varten. Huolehdimme aina henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.
 
7. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE
Emme siirrä jäsentemme henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
 
8. EVÄSTEET
Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.nuoli.info. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
 
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.
 
9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tarpeettomat tiedot hävitetään tietoturvallisuus huomioiden.
 
10. SINUN OIKEUTESI
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.Voit käyttää oikeuttasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen petteri.piirainen@nuoli.info.
 
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.
 
11. TIETOTURVA
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.
 
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
 
12. SELOSTEEN MUUTTAMINEN
Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme nuoli.info, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.
 
13. OTA YHTEYTTÄ
Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen petteri.piirainen@nuoli.info