Liity Nuolen jäseneksi!

Liiton jäseniksi voivat liittyä vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ja työntekijät sekä näiden alojen opiskelijat. Perustellusta syystä jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla ei ole jäsenyyskriteerinä olevaa tutkintoa. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asiantuntijatehtävissä toimiminen ja/tai pitkä työkokemus.

> Täytä jäsenhakemus


Jäsenhakemuksen käsittely

Hakemuksesi lähetetään keskusliitomme Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteereille ja edelleen ammattijärjestömme hallituksen käsittelyyn. Hyväksyttyjen jäsenten tiedot toimitetaan Akavan Erityisalat ry:n ylläpitämään, koko keskusliiton jäsenistön kattavaan jäsenrekisteriin. Jäsenyytesi alkaa siitä päivästä, jolloin hakemuksesi kirjataan saapuneeksi.


Keskusliittomme yhteystiedot

Akavan Erityisalat / Jäsensihteerit
Maistraatinportti 4 A, 6. krs.
00240 Helsinki
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
Puh. 0800 135 370 (maksuton palvelunumero)