Medlemsavgift

Tillbaka till rubrikerna

Löntagare, mottagare av arbetslöshetsersättning eller frilansare i arbetsförhållande

Din medlemsavgift är 1,25 %

 • löneinkomster som är föremål för förskottsinnehållning (inklusive semesterersättning, semesterpenning och naturaförmåner, såsom bl.a. lunch-, bil- och telefonförmåner, samt s.k. stödpaket vid uppsägning). Avgiften betalas även från det så kallade stödpaket vid uppsägningar.
 • förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan (Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko för personer med speciell utbildning debiteras automatiskt)

 

Medlemsavgiften är dock minst 8 €/mån.

Om du har flera arbetsgivare, betalas medlemsavgiften på alla löneinkomsterna.

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko innehåller automatiskt medlemsavgiften för förmåner. För att få tillgång till förmåner från andra fonder måste du själv betala en procentuell medlemsavgift. Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter.

Kom ihåg att om du också får samtidigt löneinkomster då Erko betalar en förmån åt dig, betalar du själv en procentuell medlemsavgift på löneinkomsterna.

Tillbaka till rubrikerna

Inga löneinkomster eller förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan (så kallad minimiavgift)

Om du inte har löneinkomster eller förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan, är medlemsavgiften 8 euro per månad.

 

Till exempel kan följande situationer uppstå:

 • du är familjeledig (OBS! Om din arbetsgivare betalar lön för moderskapsledighetens tre första månader, betalas den normala procentuella medlemsavgiften för dessa månader.)
 • du får vuxenutbildningsstöd
 • du får bidrag
 • du är på oavlönad sjukledighet
 • du får rehabiliteringsstöd
 • du får stöd för närståendevård
 • du är arbetslös eller permitterad och får FPA-förmåner
 • du arbetar utomlands (ej utstationerad arbetstagare).
Tillbaka till rubrikerna

Studerande

För studerandemedlemmar kommer den procentuella medlemsavgiften att ändras till en fast avgift från och med 1.1.2021, och det kommer att finnas två olika medlemsslag:

 • Studerande Pro (arbetslöshetskassan ingår) 96 euro/år
 • Studerande Basic (arbetslöshetskassan ingår inte) 10 euro/år

 

Studerande Pro (arbetslöshetskassan ingår):

För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska du uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret och du har betalat en medlemsavgift från din löneinkomst under studetid. Arbetsvillkoret intjänas varje vecka då man arbetar minst 18 timmar.

Som Pro-medlem kan du betala medlemsavgiften i fyra räntefria delar: 24 euro var tredje månad. Avgiften kan också betalas på en gång. Pro-medlemsavgiften motsvarar nivån på den genomsnittliga medlemsavgiften för studerandemedlemmar i 2019.

Obs! Om din arbetsgivare har betalat din medlemsavgift för dig år 2020 eller tidigare (betalningsbemyndigande), kom ihåg att meddela arbetsgivaren om att betalningen av medlemsavgifter upphör 31.12.2020. Från och med början av 2021 ska alla betala medlemsavgiften själv.

 

Studerande Basic (arbetslöshetskassan ingår inte):

Som Basic-medlem betalar du medlemsavgiften en gång om året.
 

Obs. Basic-medlemmen!

Kom ihåg att du måste tillhöra arbetslöshetskassan för att ha möjlighet till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir arbetslös.

Det lönar sig att bli medlem i arbetslöshetskassan redan under studietiden.

Om du inte arbetar är ditt medlemskap till en början villkorat* och aktiveras den dag som du börjar arbeta och meddelar oss om din anställning. Du kan bli medlem i kassan här. Även i samband med villkorad anslutning till kassan ändras ditt medlemskap till Pro-medlemskap (96 €/år).

 

*Vad betyder villkorat medlemskap i arbetslöshetskassan?

Endast en person som har lönearbete kan bli medlem i arbetslöshetskassan. Om du är studerande och inte har löneinkomster kan du ändå bli en villkorad medlem i arbetslöshetskassan. I så fall börjar det egentliga medlemskapet i kassan först den dag du börjar arbeta och meddelar oss när din anställning börjar, vilken din uppdragsbeteckning är och vem din arbetsgivare är. Även en studerande som villkorat tillhör arbetslöshetskassan betalar Pro-medlemsavgiften 96 €/år även om hen inte skulle arbeta.

Tillbaka till rubrikerna

Yrkesutövare, företagare och frilansare

Din medlemsavgift är 200 euro om året (engångsavgift eller 16,67 €/mån.). Om du ansluter dig eller inleder din företagsverksamhet mitt under ett år debiteras medlemsavgiften endast för den återstående delen av året.

Årsavgiften gäller även frilansare som endast har uppdragsförhållanden.

Tillbaka till rubrikerna

Pensionär

Som pensionärsmedlem betalar du en engångsavgift på 96 euro per år. Om du går i pension mitt under året, betalar du medlemsavgiften endast för månader under resten av året som en engångsavgift (8 €/mån.).

Tillbaka till rubrikerna

Om du utför bevärings- eller civiltjänst

Om du utför bevärings- eller civiltjänst är du befriad från medlemsavgiften.

Tillbaka till rubrikerna

Förbundets hedersmedlemmar

Förbundets hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.