Medlemsförmåner

Via medlemskapet får du ta del av Akavas, Akavas specialorganisationers, Nuoli rf:s och arbetslöshetskassans medlemsförmåner.

Som medlem i Ungdoms- och Idrottssektorns experter rf har du rätt till t.ex medlemsförmåner som intressebevakningtjänster, utkomstskydd för arbetslösa, familje- och arvsrättslig rådgivning, försäkringar, understödd semester, medlemsutbilding och kurser, förbundets publikationer, karriär- och jobbsökarservice och stipendier

Ytterligare information om medlemsförmåner