Studerandemedlem

Det lönar sig att bli medlem redan när du studerar. Redan under studierna har du tillgång till all service som Nuoli och Akavas Specialorganisationer erbjuder.

Du får svar på många frågor som gäller ditt framtida arbetsliv. Du kan kontakta oss både när det uppstår problem i arbetslivet och vid andra vändningar i arbetslivet. Som medlem får du t. ex hjälp och råd också i frågor som berör sommarjobb och praktik.Hos oss får du också information om lön och kollektivavtal, eller om t.ex. jobbsökning.

Bli medlem, fyll i anslutningsblanketten