Ungdoms- och Idrottssektorns experter rf

Magistratsporten 4 A (6 vån.), 00240 HELSINGFORS
toimisto@nuoli.info | www.nuoli.info

Akavas Specialorganisationer

Rådgivning om anställningsförhållandet inom den kommunala, statliga och universitetssektorn 0800 135 380 (avgiftsfritt telefonnummer)
Rådgivning om anställningsförhållandet inom privata och organisationssektorn 0800 135 350 (avgiftsfritt telefonnummer)
Telefonjour kl 9 - 14.
>> Kontaktbegäran för rådgivning om anställningsförhållandeKontaktbegäran för rådgivning om anställningsförhållande
>> Ytterligare information om intressebevakning

Medlemssekreterare / Medlemstjänster 0800 135 370 (avgiftsfritt telefonnummer), telefonjour kl 9 - 14.
Medlemssekreterare / Medlemstjänster epost: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
>> Ytterligare information om medlemstjänster

>> Akavas Specialorganisationer kontaktuppgifter

>> Akavas Specialorganisationer medlemsidorna

ERKO Specialutbildades arbetslöshetskassa

I frågor om utkomstskyddet kan du kontakta direkt arbetslöshetskassa Erko. Om du blir arbetslös, ska du följa Erkos instruktioner.

Erkos telefontjänst är öppet från mondag till torsdag kl 12-15. Telefon: 09 7206 4343.

Erko betjänar per epost: erityiskoulutettujen.tk@erko.fi

Ärenden gällande alterneringsersättning: vuorottelu@erko.fi

Du kan kontakta arbetslöshetskassan via e-tjänst som har en skyddad förbindelse. Bekanta dig med instruktioner för e-tjänst.