Selvitykset ja raportit

Nuoli ja Akavan Erityisalat teettävät ja tuottavat erilaisia selvityksiä ja raportteja. Niiden avulla voidaan valvoa paremmin jäsenten etuja työmarkkinoilla sekä puuttua erilaisiin epäkohtiin.

Liikunnan tutkintonimikkeet -hanke 1.12.2021-31.5.2022

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikekysely 2013